Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení_učební obory Aranžér, Kuchař-číšník_kritéria pro přijetí