Aktuality

Centrum poradenství a psychoterapie při MSŠ 1. 11. 2018

Od listopadu 2018 sídlí v prostorách naší školy Centrum poradenství a psychoterapie - Fortitudo. Služby centra pro studenty školy jsou hrazené zvýhodněnou cenu ve srovnání s veřejností. Nabízené služby: seberozvoj, práce s trémou, psychologické poradenství v krizi, ztráta, hledání silných stránek, podpora žáka a rodiny, rodinná terapie,…

Přípravné kurzy pro zájemce o studium výtvarných oborů 2018/2019 31. 10. 2018

Pro uchazeče o studium výtvarných oborů Scénická a výstavní tvorba a Grafický design pořádá Moravská střední škola s.r.o. přípravný kurz spojený s konzultacemi vlastních prací žáků: 29.11. a 5.12. - kresba a 6.12. a 20.12. - malba. Více informací v letáku.

Kritéria přijetí ke studiu výtvarných oborů s talentovou zkouškou 5. 10. 2018

V sekci Dokumenty - Přijímací řízení jsou k dispozici Kritéria pro přijetí žáků ke studiu výtvarných oborů školy pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018/19 27. 9. 2018

Dny otevřených dveří na Moravské střední škole s.r.o.21. - 22. 11. 2018     v době konání burzy škol Scholaris v Olomouci bude škola kromě stánku na burze mít otevřený informační koutek ve škole pro případné zájemce o prohlídku školy a informace o studiu především výtvarných oborů. Otevřeno bude oba dny od 8:30 do 16:30.13. 12.…

Poznávací zájezd Anglie 2018 4. 6. 2018

Ve dnech 5. - 9. listopadu 2018 pořádá Moravská střední škola s.r.o. poznávací zájezd do Anglie. Informace poskytuje a přihlášky přijímá Mgr. Petra Kozáková, kab. 206.

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 25. 5. 2018

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajůVe smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla…

Poplatky za vykonání zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky 24. 8. 2017

Podle podmínek Smlouvy o vzdělávání za úplatu jsou zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky zpoplatněny.Žák hradí poplatek při převzetí protokolu na sekretariátě školy. Bez předložení protokolu a uhrazení poplatku nelze zkoušku konat. 

Změna názvu školy 26. 3. 2017

Vážení žáci, rodiče, učitelé, absolventi a přátelé školy,od 1. srpna 2017 se naše škola bude nově jmenovat Moravská střední škola s.r.o. K přejmenování dochází z několika důvodů:- současný název školy, který zobrazuje všechny studijní zaměření školy, je příliš dlouhý a přesto v něm ještě chybí od r. 2014 vyučovaná ekonomika a podnikání- slovo…

Podporovaný obor Prodavač ! 1. 2. 2015

Upozorňujeme všechny zájemce o studium na naší škole, že od září 2015 je obor Prodavač nejen bez školného, ale jde navíc o finančně podporovaný obor (až 3000,- Kč měsíčně) s jistotou zaměstnání !

Nabídka pronájmu 29. 7. 2014

Nabízíme pronájem fitsálu, odborných učeben a klasických učeben. Bližší informace vám sdělí pí Žižlavská, tel. č. 602 585 912.

Zkoušky k profesní kvalifikaci 22. 2. 2011

Moravská střední škola  s.r.o. nabízí zkoušky k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu, Aranžér v maloobchodu a Kuchař - číšník. Více informací v sekci Dokumenty nebo Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.Nejbližší termíny profesních zkoušek najdete v sekci Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.Škola nabízí také…