Informace ke konání konzultací k MZ a ZZ od 11. do 22. 5. 2020

DŮLEŽITÉ - maturanti a závěrečný ročník učební !
--------------------------------------------------------------------
Na vaše třídní maily byly 6.5. zaslány rozpisy konzultací a tabulka k přihlášení na konzultace - na den, hodinu, předmět. Nutno vyplnit co nejdříve, na konzultace 11. a 12.5. pak do neděle 10.5. !


CHOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBÉ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE v období od 11. 5.

Žáci jsou povinni dodržovat následující pokyny:

a.               při jakémkoliv náznaku, že žák není 100% zdravý, NESMÍ přijít do školy

b.               při příchodu do školy bude mít u sebe aktuální Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění Covid – 19, které si stáhne z webu školy – Dokumenty –Tiskopisy nebo z internetu a vyplní. V případě lživého prohlášení může být žák stíhán dle platných zákonů.

c.                na ústech MUSÍ mít žák roušku, s sebou bude mít náhradní roušku a sáček, kam si může v učebně roušku po snětí z tváře uschovat

d.               v době konzultací NESMÍ žák stát na chodbě, před školou nebo kdekoliv v budově. 

e.               po konzultaci žák MUSÍ opustit budovu školy, pokud okamžitě po ní neodchází do jiné učebny na další konzultaci.

f.                během konzultací a v prostorách školy je ZÁKAZ konzumace jídla a nápojů.

g.               pokud bude v učebně více žáků, musí dodržovat metrový odstup, v 1 lavici může sedět jen 1 žák !

h.               platí ZÁKAZ se shlukovat kdekoliv před školou !

i.                 při pohybu v prostorách školy MUSÍ mít žák roušku a neustále při odchodu / příchodu  z učebny, budovy školy, toalety MUSÍ používat dezinfekci.

j.                 Po pokynu učitele lze roušku v učebně sejmout, pouze za dodržení předepsané distance.

k.               vstup do školy MIMO KONZULTACE JE ZAKÁZÁN.

l.                 v pondělí a středu jsou úřední hodiny, je nutné zavolat nebo napsat mail na sekretariát školy s udáním důvodu návštěvy školy.

m.             pokud se žák nebude moci zapsat na některou konzultaci s kapacitních důvodů, požádá konkrétního učitele o individuální termín. Do školy nesmí přijít mimo tento termín.

6. 5. 2020