Centrum poradenství a psychoterapie při MSŠ

Od listopadu 2018 sídlí v prostorách naší školy Centrum poradenství a psychoterapie - Fortitudo. Služby centra pro studenty školy jsou hrazené zvýhodněnou cenu ve srovnání s veřejností. Nabízené služby: seberozvoj, práce s trémou, psychologické poradenství v krizi, ztráta, hledání silných stránek, podpora žáka a rodiny, rodinná terapie, psychologické vyšetření pro PPP a SPC pro účely stanovení podpůrných opatření, kariérové poradenství atd. Kontakt: centrum.fortitudo@gmail.com nebo mobil na psycholožku Martinu Fülepovou: 603/208 488.

1. 11. 2018