Doplnění klasifikace Mgr. Urubek

Zkoušky k doplnění klasifikace jsou u Mgr. Urubka stanoveny v následujících termínech:

VM1g  19.3.2019 -  PC

VM2g 28.2.2019 - Na

VM2v 1.3.2019 - PC

22. 2. 2019