Doplnění klasifikace v předmětech teoretického vyučování za I.pololetí 19/20

Všichni žáci, kteří ze zdravotních důvodů nebo z důvodů absence nebyli hodnoceni v některém z předmětů teoretického vyučování budou sledovat  termíny vyvěšené jednotlivými učiteli. Termíny učitel vyvěsí na nástěnce v 6. patře nebo na dveřích příslušného kabinetu a žáky s nimi rovněž ve svých hodinách seznámí. Na tyto termíny se pak příslušný žák dostaví. zkoušky k doplnění klasifikace musí být rozhodnutím ředitelky školy hotové do 31.3.2021, u žáků končícího ročníku do 29.2.2021.

Ze závažných důvodů a v přísně individuálních případech může žák požádat ředitelku školy o prodloužení termínu k doplnění klasifikace.

Pokud se žák k termínu zkoušky bez řádné omluvy (ze závažných důvodů) nedostaví, bude hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný.

S výjimkou žáků, kteří byli dlouhodobě nemocní, jsou všechny zkoušky k doplnění klasifikace zpoplatněny dle Smlouvy o vzdělávání za úplatu. PŘED vykonáním zkoušky žák uhradí poplatek a dostane protokol ke zkoušce. Bez protokolu zkoušku konat nemůže.

7. 2. 2020