Informace k výuce do konce června 2019-2020

V Planu akcí je umístěn Harmonogram akcí na konec školního roku 2019-2020.

Pro  žáky nekončících ročníků platí, že 

- prezenční výuka nebude do konce června obnovena

- v době června budou probíhat maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky, tudíž nelze školu navštívit za účelem vyzvednutí svých věcí bez individuální domluvy s třídním učitelem. Bez povolení vedení školy nelze do školy bez předchozí domluvy vstupovat

- hodiny na sekretariátu jsou pro nutné případy určeny na pondělky a středy od 9:00 do 12:00.

- do 22.6. bude probíhat i nadále distanční online výuka, žáci i nadále plní úkoly, účastní se konferenční výuky

- pro klasifikaci za 2. pololetí je vydán Klasifikační řád pro období 2. pololetí r. 2019/20

- v době června, nejdříve po 8.6., se může žák po předchozí domluvě a individuálně prezenčně  nechat vyzkoušet pro doplnění klasifikace, vždy musí dodržovat hygienické předpisy a podmínky pobytu ve škole

- rozdílové zkoušky pro žáky, kteří přestoupili na naši školu ke studiu na začátku 2. pololetí a nestihli je všechny vykonat, zůstávají v platnosti, mohou být vykonány po domluvě s příslušným vyučujícím a schválení termínu vedením školy

- souvislé odborné praxe jsou v Harmonogramu naplánovány na konkrétní data, lze však po povolení vedením školy absolvovat i tu část praxe, která připadá na další školní rok anebo absolvovat praxi v jiném termínu tak, aby byla do konce srpna nebo dle Klasifikačního řádu platného pro období 2. pololetí 2019-20 dokončena

- další aktuální informace budou zveřejňovány  v souvislosti s vývojem situace v ČR

- vysvědčení za 2. pololetí by mělo být žákům předáno 30.6. dle rozpisu, který bdue zveřejněn

- školné na další školní rok 2020-2021 se hradí do konce května, v individuálních případech po domluvě s jednatelkou školy v jiném termínu


7. 5. 2020