Kritéria přijetí ke studiu výtvarných oborů s talentovou zkouškou

V sekci Dokumenty - Přijímací řízení jsou k dispozici Kritéria pro přijetí žáků ke studiu výtvarných oborů školy pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020.

5. 10. 2018