Poplatky za vykonání zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky

Podle podmínek Smlouvy o vzdělávání za úplatu jsou zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky zpoplatněny.

Žák hradí poplatek při převzetí protokolu na sekretariátě školy. Bez předložení protokolu a uhrazení poplatku nelze zkoušku konat. 

24. 8. 2017