Praktická závěrečná zkouška_losování témat

Losování témat na praktickou ZZ proběhne v pátek 30. srpna 2019 od 8.00 hodin.

Sraz v kanceláři vedoucí odborného výcviku, 5. patro, dveře č. 518.


4. 7. 2019