Rozdílové zkoušky pro nové zájemce o studium

Zájemci o studium na Moravské střední škole s.r.o., kterým byly stanoveny  rozdílové zkoušky, se dostaví k přezkoušení ve dnech 26.-27. srpna 2019, pokud nejsou dohodnuti s vyučujícími jednotlivých předmětů jinak.

Před konáním rozdílových zkoušek si vyzvednou na sekretariátě školy protokol, a po vykonání zkoušek jej odevzdají zpět. Rozdílové zkoušky nejsou zpoplatněny. V případě, že žák rozdílové zkoušky splní, obdrží následně rozhodnutí o přijetí na Moravskou střední školu s.r.o. od 1.9.2019. Při vydání rozhodnutí zletilý žák (nebo zákonný zástupce nezletilého žáka) současně podepisuje Smlouvu o poskytování vzdělání za úplatu a hradí školné na daný školní rok.    V případě nejasností doporučujeme kontaktovat školu na čísle: 585 223 090 nebo 724 708 972, případně použít e-mailovou adresu: skola@moravskastredni.cz

4. 7. 2019