Talentové zkoušky 2019

Ve dnech 3. a 4. ledna 2019 proběhnou v budově školy talentové zkoušky pro přijetí žáků ke studiu výtvarných oborů Grafický design a Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorová tvorba.

Informace k přijímací talentové zkoušce žáci dostali poštou, informace najdou také na vývěsce u vchodu v přízemí školy. 

2. 1. 2019