Moravská střední škola, Olomouc - bojujeme s přírodovědným klokanem :)

Přírodovědný klokan proběhl letos 11. října 2017. Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci.

Vyhodnocení soutěže:

Třída VM 1

1. místo ONDRA Kamil 47 bodů

2. místo KOHOUTKOVÁ Eva 41 bodů

3.-4. místo ŠČUKOVÁ Šárka 37 bodů, ŠTĚPÁN Adam 37 bodů

5. místo KOMÁRKOVÁ Marie 35 bodů


Třída VM 2

1. místo PAVLÍKOVÁ Barbora 46 bodů

2.-3. místo KŘÍŽKOVÁ Pavlína 44 bodů, HUŽVA Ondřej 44 bodů

4. místo ŠPANNEROVÁ Lenka 42 bodů

5. místo HULÍN Tomáš 40 bodů


Třída VM 1 + VM 2 (celkové pořadí)

1. místo ONDRA Kamil 47 bodů třída VM 1

2. místo PAVLÍKOVÁ Barbora 46 bodů třída VM 2

3. – 4. místo KŘÍŽKOVÁ Pavlína 44 bodů třída VM 2, HUŽVA Ondřej 44 bodů třída VM 2


(Zpracoval Ing. Bc. Jaroslav Pejzl)