Moravská střední škola, Olomouc - V Praze tentokrát výtvarníci.

Studijně poznávací pobyt čtvrtého ročníku absolvovali také žáci výtvarných oborů. Pro ně je pobyt v Praze zaměřený především na kulturní památky a výtvarné instituce, dějiny umění i aktuální kulturní akce, historii města i země a základní orientaci v centru hlavního města. Letos akce proběhla ve dnech 25.-27. 9. Kromě toho žáci navštívili také divadelní představení Macbeth v divadle ABC. Součástí teambuildingu během třídenního soužití byla motivace žáků k vzájemné užší spolupráci a vyústila v nový projekt třídy, jehož výstupem bude akce v exteriéru a maturitní tablo. (Mgr.MgA. Boháčová)