Scénická a výstavní tvorba

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba (82-41-M/03) Moravská střední škola s.r.o. akcentuje při přípravě žáků prostorovou tvorbu. 

Co je to maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba?

Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba je čtyřletý umělecký obor ze skupiny 82 Užité umění, zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky.
Moravská střední škola nabízí studium výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba jako jedna z pouhých 7 škol v České republice a jako jedna ze dvou na Moravě.

Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba se zabývá problematikou interiérové tvorby,  výstavnictví,scénografie,drobné architektury,trojrozměrných objektů, řešení veřejného prostoru apod.

V rámci školního vzdělávacího programu  škola žáky připravuje na prostorovou tvorbu - na toto zaměření mohou absolventi dobře navázat vysokoškolské studium stejného názvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Jaké je uplatnění absolventa výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba?

Absolventi studia výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba jsou na základě získané odborné profilace připraveni uplatnit se v širokém spektru tvůrčích a realizačních činností v rámci oblasti prostorové tvorby, výstavnictví nebo scénografie.
Absolventi se uplatňují nejčastěji jako designéři nebo kurátoři výstavního prostoru, zabývají se realizací scén a výstav, vykonávají projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti. Dále mohou pracovat v architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích nebo jako pracovník veřejnosprávních organizací s odpovědností za řešení veřejného prostoru. Uplatnění najdou i  v reklamních odděleních jako výtvarný stylista obchodního prostoru  nebo odborný pracovník  interiérových studií či jako výtvarník v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.
Předpokladem pro výkon povolání je úplné střední vzdělání, výtvarný talent, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, nápaditost, zručnost a trpělivost.

Jaká je délka studia výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba?

Obsah vzdělání oboru Scénická  a výstavní tvorba tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako jsou praktická cvičení, výtvarná příprava, fotografování, technické a figurální kreslení, navrhování, konstrukce, technologie, počítačová grafika a další.
Studium oboru Scénická a výstavní tvorba je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka (státem řízená část) a 3 profilujících předmětů – praktické zkoušky a ústních zkoušek z dějin výtvarného umění a technologie. Nabídka volitelných předmětů se řídí platnými předpisy.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. architektura).

Více na http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/8241M03/Scenicka-a-vystavni-tvorba/1?zkracene=False

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba - učební plán platný od 1.9. 2015

Vyučovací předmětyZkratka předmětuRočník I.Ročník II.Ročník III.Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk°ČJ22228
Cizí jazyk° + Seminář z jazykaAJ/NJ3333+214
Dějepis2---2
Společenskovědní základSZ11114
Dějiny výtvarné kultury°°DK22228
MatematikaMA22--4
FyzikaFY1---1
ChemieCHE21--3
BiologieBI-2--2
Literatura a kultura°LK11114
Tělesná výchovaTV22228
Informační technologieIT11114
Písmo22--4
Výtvarná přípravaVP333312
EkonomikaEK12--3
Odborné kresleníOK22--4
Technologie°°TC22228
Technické kresleníTK2---2
Praktická cvičeníPC565622
NavrhováníNA-45514
Figurální kresbaFK--448
KonstrukceKO--224
Počítačová grafikaPG22228
FotografováníFO--3-3
38403838154

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba nabízený v zaměření Výstavní tvorba a bytový design je maturitní obor se stanoveným školným ve výši  9500,- Kč ročně. Měsíční částka je tak rovna 792,- Kč.