Nová závěrečná zkouška

Od r. 2006 do 2009 byla SŠOG PRAKTIK s.r.o. jako pilotní škola zařazena do systémového projektu Kvalita 1 - Nová závěrečná zkouška (více informací www.nuov.cz) a ověřovala jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání 65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství, 66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží a 66-52-H/001 Aranžér. 66-51-H/017 Prodavač - průmyslové zboží, 65-53-H/001 Číšník, servírka a 65-52-H/001 Kuchař.


Od školního roku 2008/2009 do zavedení jednotných závěrečných zkoušek pokračovala škola v projektu Kvalita 2 - Nová závěrečná zkouška a organizovala závěrečné zkoušky s jednotným zadáním ve všech svých oborech.

21. 4. 2016