Projekt Comenius - partnerství škol KUNST BAUT BRÜCKEN - UMĚNÍ STAVÍ MOSTY

Od srpna 2013 do srpna 2015 proběhl společný projekt žáků výtvarných oborů naší školy se střední školou v německém Lübecku v rámci programu Comenius pod názvem  Kunst baut Brücken (Umění staví mosty), zkráceně Kuba.  

V rámci tohoto bilaterálního partnerství studenti výtvarných oborů obou škol  společně vytvořili umělecká díla, při vzájemné výměnné návštěvě poznali jinou kulturu, zvyky a obyčeje.

Informace  a fotogalerii k projektu najdete na facebooku školy a v sekci Galerie na webových stránkách školy.
                                                                 +    
Výstava výtvarných prací žáků obou škol v galerii Biblio v Olomouci, která se konala v měsících červen - srpen 2014 po návštěvě německých žáků v Olomouci  a byla prvním hmatatelným výstupem projektu, zahájila prezentace výsledků vzájemné spolupráce obou škol. Odkaz na výstavu najdete v seznamu níže. Byla vrcholem první etapy projektu.                       
Druhý výstup z projektu z pobytu našich žáků v Lübecku  v září 2014 najdete na stránkách německé školy (viz.odkaz http://www.baltic-schule-lübeck.de/node/325) 
Závěrečnou akcí, která byla opět následující letní výstavou prezentována v galerii Biblio, byla mobilní výstava s názvem Umění do ulic, kdy žáci představili své i společné práce vzniklé v projektu v olomouckých ulicích a prostranstvích a kdy měli jedinečnou příležitost také okolojdoucím zájemcům svůj projekt podrobněji předtstavit. Takto netradičně pojatá výstava zaznamenala velký úspěch. Záznamy z ní a  najdete na stránkách školy a na facebookové stránce školy.

Odkazy k projektu:
www.olomouczadarmo.cz/.../umeni-stavi-mosty-kunst-baut-brucken/
www.vkol.cz/cs/sluzby/nemecka-knihovna/akce/clanek/vystava-umeni-do-ulic/
http://akce.olomouc.cz/akce/vystava-umeni-do-ulic-18-6-2015/2015/6/29
http://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=98823&lang=en
www.youtube.com/watch?v=DmdYC7s2KYs
 

Projekt Umění staví mosty získal po svém ukončení na podzim 2015 ocenění Zlatá pečeť kvality !


21. 4. 2016