Projekt Erasmus+ KA2 / HEALTHY EU

Trvání: 1.9.2016 - 31.8.2019 (3 roky)

(KA2 = Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic       Partnerships for school education)

Číslo projektu: 2016-1-FI01-KA201-022772

Popis projektu:

Mladí lidé v Evropě mají obecně ve srovnání s jinými věkovými skupinami dobré zdraví. Na základě zprávy o stavu zdraví mladých lidí v Evropě (2000),je  střední délka života  60,3 let u mužů a 66,4 let u žen a stále roste. Podle vlastního odhadu mladých lidí asi 75% z nich považuje své zdraví za dobré. Nicméně, zdraví mladých lidí  se značně liší v jednotlivých evropských zemích a  úzce souvisí se sociálními a environmentálními faktory. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zdravotní stav jednotlivců, např. obecné socioekonomické, kulturní a environmentální podmínky (potraviny, vzdělání, pracovní prostředí, bydlení a zdravotní péče ), sociální  a komunitní sítě a individuální životní styl. Kromě toho se během posledních deseti let změnil životní styl mladých. 

Snažíme- li se popsat  zdraví mladých lidí v Evropě,  je třeba zdůraznit, že k dispozici je nedostatek srovnatelných informací o zdravotní stavu mladých lidí v Evropě. Je ale zřejmé, že některá chronická onemocnění  jako je astma, alergie, diabetes a obezita  mají tendenci se objevovat častěji. Je zřejmé, že část zdravotních problémů mladých lidí souvisí s jejich životním stylem a rizikovým chováním. Také je nutné poukázat na několik konkrétních problémů typických pro tuto věkovou skupinu: alkohol, tabák a užívání drog, stejně jako  i poruchy příjmu potravy, sedavý způsob života nebo násilí.

I když všichni víme, že cvičení a jiné pohybové aktivity jsou pro nás dobré,  většina mladých lidí není dostatečně aktivní.  Během posledních 10 let se změnil náš životní styl. Stali jsme se více sedavými a dokonce se objevil jakýsi druh fitness krize, což má vliv na zdraví a dokonce i produktivitu evropské mládeže. V relativně nové evropské studii o zdravotních rizicích  obezita  předčila kouření,  silné pití nebo  chudobu. To vše je také spojeno s výrazně vyššími výdaji na zdravotnictví.

V rámci tohoto projektu pro mládež  budou spolupracovat školy z různých evropských zemí a spojí své síly, aby podporovaly ty cesty, které směřují k více aktivnímu a zdravému životu. Budeme zvyšovat povědomí o  zdravém životním stylu. Projekt je také o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborníků. Pomůžeme  učitelům tělocviku a učitelům zdravovědy vyhledat aktuální informace a sdílet osvědčené postupy. Zároveň se budeme snažit zvýšit povědomí  o významu zdravého životního stylu pro naše  evropského společenství.

Zúčastněné organizace:

1. Koordinátor projektu Suonenjoen lukio, Finsko, Suonenjuki   

Suonenjoen lukio (Suonenjoki - vyšší střední škola) poskytuje  tříletou výuku. Školní rok se skládá z 5 období, kdy studenti studují 5-6 tematických oblastí v každém. Studium je ukončeno Matrikulací a maturitou.

Škola Suonenjoki  se nachází v centru města Suonenjoki. Studenti, z nichž většina jsou rodilí Finové, pocházejí z městského  i venkovského prostředí. 

www.suonenjoki.cz

2Instituto Tecnico Commerciale  „Vitale Giordano“, Italy, Puglia 

Škola založena v roce 1987 má jednu velkou a moderní budovu, kde je ​​6 laboratoří, 37 učeben, 2 tělocvičny, 1 divadelní sál a 1 knihovna. Personál se skládá z více než 100 učitelů a 900 studentů.

ISTITUTO TECNICO  nabízí širokou škálu cizích jazyků: angličtina, francouzština, němčina a španělština. Hlavními obory  jsou právo, finance, ekonomie, statistika, matematika, biologie a geografie 

www.itcbitonto.cz

3.  Zespol Škola im. Stanislawa Stazica, Poland, Slaskie - Zawircie        

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica v Zawiercie se nachází v jižní části Polska ve velmi malebném kraji Jura Krakowsko - Częstochowska. Škola je technická vysoká škola a má několik oddělení: mechatroniky, telekomunikace a informační technologie. Na škole pracuje 23 učitelů a učí se 264 studentů mezi 16-20 lety. Studenti skládají  zkoušky z  různých odborných kurzů. Žáci školy jsou převážně chlapci a většina z nich pochází z malých měst a vesnic Zawiercie. 

www. zsstaszic.zawiercie.powiat.pl

4. Luettfeld - Berofskolleg des Kreises Lippe, Germany, Nordrhein- Westfalen, Lemgo                                                                       

Lüttfeld - odborné učiliště se nachází ve venkovské oblasti, a protože to je takzvaný "Bündelschule" (škola pro velkou spádovou oblast) má asi 2500 studentů ve věku mezi 16 až 24 lety a  125 učitelů. Škola nabízí širokou škálu různých vzdělávacích kurzů  např. mechanické a elektrické inženýrství, inženýrské a ekologické stavby, mediální design, sociální a zdravotní péče, atd. 

www.lbk.lippe.de

5Colegio Virgen de Mirasierra, Spain,  Madrid                                   

Colegio Virgen de Mirasierra se nachází v severní části hlavního města Madrid, v okrajové části Mirasierra . Má celkem 1700 studentů ve věku od 2 let do 18 let. Skola je katolická. Colegio je  částečně soukromá škola, protože některé z vzdělávacích procesů jsou finančně podporovány státem.

www. virgendemirasierra.com

6. Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. 

www. skola-praktik.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. mobilita - Polsko, Zawierce

Naše škola je zapojena do několika evropských projektů. Některé už jsou ve fázi dojezdové a jiné teprve na svém začátku. Rozbíhajícím se projektem na naší škole je HEALTHY EU (spadá pod ERASMUS+) jehož hlavním cílem je podpora zdraví, pohybu a správného stravování.

Projekt měl mít svůj start už v lednu tohoto roku v Itálii, ale bohužel kvůli nepříznivému počasí byla tato mobilita přesunuta na jiný termín. Další mobilitě v polském městečku Zawierce (asi 300 km z Olomouce) v květnu tohoto roku už nic nebránilo, a tak se 6 členná skupina žáků společně se 2 učiteli mohla vlakem vypravit k novým zážitkům.

Žáci byli ubytováni v polských rodinách, které se staraly o vše potřebné. Mezi další evropské země kromě Česka a Polska patří do projektu Německo, Itálie, Španělsko a Finsko. Již druhý den byli žáci ze všech zemí na „jedné vlně“. Mohli jsme slyšet převážně angličtinu a němčinu. A kdo nějaké to slovíčko nevěděl, použil ruce J

Program polské mobility byl neskutečně pestrý a nabitý. Hned první den byli všichni účastníci projektu přivítáni starostou města Zawierce, dozvěděli se spoustu informací o městě i samotném Polsku. Zbytek dne strávili na partnerské střední škole a společně s učiteli i ředitelkou školy besedovali a představovali v rámci prezentací své země, města i školu. Další den navštívili žáci historický klenot mezi evropskými městy Krakov a společně s průvodcem poznali všechny krásy, které město nabízí. Ve středu poznali krásnou přírodní část Polska – skalnaté výběžky Jury a hrad Ordoněk. Společně s instruktory zdolali několik horolezeckých tras a na závěr dne v malebných kulisách hradu opékali klobásky. Předposlední den byl věnován návštěvě dalšího města – Katovic. Žáci strávili dopoledne na tamní univerzitě. Poslední den byl zaměřen sportovně. Jednotlivé země prezentovaly typické sporty a v odpoledních hodinách proběhla krátká přednáška všech účastníků na téma „Sport a zdraví v mé zemi“.

Fotografie z mobility najdete v sekci Fotogalerie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. mobilita - Španělsko, Madrid

Ve dnech 5.11. -11.11. 2017 se šest žáků (Alena Lisnerová, Sabina Kováčová, Anna Fojtíková, Adriana Šulcová, Tereza Vrbová, Jan Svozil) a tři učitelé (Mgr. Vendula Rulcová, Mgr. Roman Urubek, Mgr. Jiří Žižlavský) vypravili do hlavního města Španělska- Madridu. V rámci výměnného projektu Erasmus+: Healthy EU jsem zde navštívili školu Colegio Virgen de Mirasierra.

Program byl nabitý. Navštívili jsme královský palác El Escorial a historické  městečko Toledo. V rámci projektových aktivit jsme se projeli na kole podél řeky a zúčastnili jsme  se  mezinárodního turnaje ve fotbale a basketbalu. Část programu patřila i ochutnávce místních kulinářských specialit. Celý pobyt se nesl ve veselém duchu a nasbírali jsme spoustu nových zkušeností.

(Mgr. Vendula Rulcová)


Fotografie z mobility najdete v sekci Fotogalerie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. mobilita – Česká republika, Olomouc

 

 Ve dnech 9.4.- 13.4. 2018 naši školu navštívili studenti a učitelé ze několika zemí Evropské unie. Na týden jsme hostili studenty a učitele ze Španělska, Německa, Finska,Itálie a Polska v rámci projektu Healthy EU, Zdravá EU. Program byl velmi zajímavý a setkal se s velkým úspěchem.

V pondělí studenti vytvořili projektovou kuchařku plnou zdravých receptů, kterými je každá země typická. Odpoledne jsme absolvovali prohlídku historickým centrem Olomouce. V úterý jsme se cizinci naučili vařit zdravé české pokrmy s pomocí studentů Moravské střední školy a odpoledne se projeli na raftech na slepém rameni řeky Moravy. Ve středu jsme jeli do Prahy, kde jsme prošli nejznámější památky zapsané v organizaci UNESCO. Čtvrtek patřil studentům a jejich hostujícím rodinám, které pro ně připravili celodenní program podle vlastního uvážení. V poslední den jsme šli na bowling,viděli jsme fireshow a potom se rozloučili. Těšíme se na viděnou na podzim v Itálii! J

(Mgr. Vendula Rulcová, Mgr. Jiří Žižlavský)


Fotografie z mobility najdete v sekci Fotogalerie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. mobilita - Itálie


Ve dnech 10.11 až 17.11. 2018 proběhla třetí mobilita Projektu Healthy EU, tentokrát v italském Bitontu. Naši studenti ( Erik Spurný, Vít Hýbl, Ondra Kumr, Aneta Kunytová, Verča Piechulová a Vanessa Tiahniboková ) se vydali na další výměnu k italským partnerům. Doprovázeli je Mgr. Vendula Rulcová a Mgr. Jiří Žižlavský. Na začátku pobytu jsme strávili ještě pár hodin v Římě, který nás uhranul svou monumentalitou a krásou zachovalých památek. V Itálii nás přivítalo pěkné počasí a milí lidé. Poznali jsme snad všechny odstíny a chutě italské gastronomie, navštívili jsme krásná místa: města Materu nebo Polignano, jeskyně v Castella ně, mě stečko  Alberobello nebo zámek Del Monte. V rámci programu jsme se zúčastnili orientační hry Bitontem nebo workshopu o sportu v daných zemích. V rámci celého pobytu se ale hlavně utužila nová i stávající přátelství.

(Mgr. Rulcová)


Fotografie z mobility najdete v sekci Fotogalerie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. mobilita - Finsko

Ve dnech 13.1. - 17.1. 2019 proběhla další výměna žáků v rámci projektu Healthy EU. Tentokrát jsme zavítali do Finska, malého města Suonenjoki. Naše osmičlenná skupina (učitelé: Mgr. Jiří Žižlavský a Mgr. Vendula Rulcová a žáci: Pavel, Veronika, Míša, Šimon, Nikol a Klara) se vypravila poznat pravou finskou zimu. Skandinávie nás mile překvapila. Ochutnali jsme místní kuchyni, mimo jiné i soba, zalyžovali si v opravdu zasněžené krajině. Navštívili fakultu sportu a zdraví ve městě Javaskula, místní divadlo a představení o Sýrii. Relaxovali jsme v sauně a poznali specifika vyspělého finského školství. Všem se zde moc líbilo, i přes teplotu, která se pohybovala k minus 20 C. Záměr projektu se opět naplnil – žáci navázali nová přátelství a komunikovali v cizím jazyce. (Vendula Rulcová)


Fotografie z mobility najdete v sekci Fotogalerie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. závěrečná mobilita - Německo

Ve dnech 8.4. až 12.4. 2019 proběhlo závěrečné setkání spřátelených škol projektu Erasmus+: Healthy EU. Tentokrát naše devítičlenná skupina (Lenka Žižlavská, Jiří Žižlavský, Vendula Rulcová, Klara Jug, Jan Svozil, Erik Spurný, Michaela Smékalová, Anna Palinková a Šimon Bílek) zamířila do německého Lemga. Cestou jsme si ještě prohlédli Berlín- vyjeli jsme na televizní věž, navštívili Památník holokaustu nebo East Side Gallery. Program byl nabitý. V Detmoldu jsme byli v lanovém centru. Navštívili jsme monumentální Hamburg. Prošli jsme si lemgo a ve škole se zúčastnili mezináro dn&iacut e; party na přivítanou. Studenti také představili své návrhy, které se týkaly zdravého stravování a zdravého  životního stylu obecně. Během pobytu se utužila stará přátelství a nová vznikla. (Mgr. Vendula Rulcová)


Fotografie z mobility najdete v sekci Fotogalerie.

10. 11. 2016

Dokumenty

cookbook.pdf
czech_food HEU 2017.ppt
healthy lifestyle-1.pptx
helthy eu finland.pptx
Lifestyle in the Czech republic.pptx
Olomouc town.pptx
Physical activity in CR.pptx
Physical education workouts.pptx
recipes- Czech Republic.pptx
sport in czechia.pptx
the-czech-republic-ii.ppt