Projekt OPVK - Evropské peníze školám

Škola se v letech 2012 - 2014 zapojila do projektu OPVK "Evropské peníze školám". V rámci tohoto projektu škola vytvořila svůj projekt s názvem Moderní výukové metody na SŠ PRAKTIK, který byl zaregistrovaný pod číslem CZ.1.07/1.5.00/34.

Cílem projektu bylo v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vytvořit sady výukových materiálů pro práci s ICT technikou ( tzv. digitální učební materiály) pro různé předměty ze tří oblastí - společenskovědní, přírodovědné a odborné, vyučované na škole: Anglický jazyk, Český jazyk, Literatura a kutura, Společenskovědní základ, Informatika, Matematika, Biologie, Chemie, Dějiny umění, Aranžování, Propagace, Technologie výtvarná, Fotografování, Potraviny a výživa, Stolničení, Technologie, Administrativa, Management, Právo, Ekonomika, Účetnictví a Odborný výcvik, a tím zkvalitnit výuku, zavádět moderní výukové činnosti, metody a formy práce, které jsou přínosem jak pro rozvoj žáků, tak i pedagogů.

Kromě šablony III/2 v rámci projektu škola podpořila profesní růst pedagogů - učitelů cizího jazyka formou jazykových intenzívních zahraničních (šablona II/5) a tuzemských (šablona II/4) metodických kurzů s cílem zkvalitnit výuku cizích jazyků.

Digitální učební materiály jsou k dispozici všem učitelům školy ve společně sdíleném prostoru serveru tzv. Public 1. Seznam všech materiálů najdete v sekci Dokumenty školy. V létě 2014 vznikla Databáze výstupů projektů z OP VK, kde je možné získat i materiály vytvořené na naší škole. 

 

21. 4. 2016