Projekt OPVK - Podpora výuky cizích jazyků na SŠOGD PRAKTIK

Naše škola získala grant v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva 56), zaměřeného na profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů a na podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách, který realizovala od srpna do listopadu 2015.

Škola projekt uskutečnila ve 3 šablonách: č. 2- Zahraniční jazykový kurz pro učitele, č. 3 - Shadowing (Stínování) a č. 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Pro účast v  projektu byli vybrán učitelé cizích jazyků, kteří v šabloně 2 absolvovali dvoutýdenní studium ve specializovaných kurzech v anglickém městě Sidmouth, v šabloně 3 se vyjeli zdokonalovat ve své profesi u zahraničních kolegů výuku při pedagogické stáži ve střední škole na ostrově Malta a  a vybraní žáci školy se podívali do hlavního města Anglie, do Londýna, kde v rámci poznávání jejich krás absolvovali i výukový kurz v anglické škole Twin English Centre, ve kterém se v reálném prostředí s rodilými mluvčími utvrdili ve svých dovednostech a schopnostech komunikace v cizím jazyce a získali certifikát.

Závěrečnou zprávu z projektu najdete v sekci Dokumenty.

21. 4. 2016