Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA SŚOGD PRAKTIK - výzva OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I

Od 1.9. 2017 do 30.6. 2019 Moravská střední škola s.r.o. v Olomouci realizuje projekt Zvýšení kvality výuky na SŠOGD PRAKTIK, který je spolufinancování Evropskou unií.

Projekt vznikl v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I.  Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemnou spolupráci pedagogů a personální podporu škol.

Pro střední školy jsou v rámci výzvy podporovány aktivity

1. Personální podpora SŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

3. Aktivity rozvíjející ICT na SŠ

4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

Moravská střední škola s.r.o. využila pro tento projekt k aktivitě 1. šablonu 1/6 tj. Školní kariérový poradce, dále k aktivitě 2 šablony  2.5 tj. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, kdy proběhne intenzívní kurz anglického jazyka pro pedagogy školy v uvedeném počtu hodin za rok a 2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, která zorganizuje společnou výuku učitele a odborníka z praxe v odborném výcviku a k aktivitě 4 šablonu 4.1 tj. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem s cílem podpořit žáky se slabým prospěchem v matematice, českém jazyce a cizím jazyce.

3. 10. 2017