Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Vybavení školy

Kmenové učebny

Jsou zařízené moderním nastavitelným školním nábytkem, úložnými prostory, keramickými tabulemi a audio-video technikou, v 5 z nich je instalována interaktivní tabule Smart Board, v jedné 3M Interactive systém, ve všech je dataprojektor s ozvučením. Ve všech učebnách i prostorách školy je také  přístup na internet - připojení Wi-Fi.

Odborné učebny

Odborné učebny s kvalitní audio-video technikou včetně vizualizérů, dataprojektorů, notebooků, řady různých PC výukových programů a samozřejmě keramických tabulí, ve 2 jsou instalovány interaktivní širokoúhlé tabule Smart Board.

Jazyková laboratoř

Učebna se sluchátky, kompletním audio-video vybavením pracoviště učitele jako je DVD/ VHS přehrávač, audio přehrávač, PC, plátno, dataprojektor, odborné publikace a výukové PC programy. 

Jazyková učebna

s dataprojektorem, ozvučením, plátnem a audio-video technikou, k dispozici má výukové programy, odborné publikace, mapy.

Dvě klimatizované počítačové učebny

s 23 a 17 PC stanicemi - počítači s LCD monitory, dataprojektory a řadou výukových PC programů. Všechna PC pracoviště školy mají připojení k internetu. Pro výuku oboru Aranžér a Propagační výtvarnictví jsou PC vybaveny programy Corel Draw 11, 12 a CX 3 a programem Adobe Photoshop. Rovněž pro výuku účetnictví a administrativy má škola zakoupeny speciální programy.

Klimatizovaná speciální učebna pro výuku počítačové grafiky

každé za 17 pracovišť je osazeno 2 monitory 17´ a 23´ a vybaveno programy  jako jsou Adobe Photoshop CS4, TurboCad, DAEX, Floor plan, Cinema 4D.

Učebny s interaktivní tabulí SmartBoard

Slouží převážně jako kmenové učebny, interaktivní tabule jsou chráněny pojízdnými tabulemi pro použití s bezprašnými křídami nebo fixy. Mimo 4 kmenové učebny je širokoúhlou tabulí SB vybavená odborná učebna - fiktivní firma , další SB je v odborné učebně sekce obchodu  a pro výtvarné obory navíc je určena  mobilní interaktivní tabule Panaboard.

Speciální učebny pro praktické vyučování

cvičná kuchyň s konvektomatem, nová cvičná nerez kuchyň v profi kvalitě, 2 učebny stolničení s vybavením pro kvalitní výuku  oboru číšník-barman, učebna pro výuku technologie, 2 učebny pro obor Prodavač v hypermarketu Globus, což je největší partner školy, 2  učebny pro výuku oboru Aranžér.

Ateliéry

pro výtvarné obory škola disponuje speciálními učebnami - ateliéry kresby a malby s malířskými stojany, stoly pro výtvarnou výchovu, ateliéry navrhování s pracovními stoly a zařízením pro navrhování, modelování a další techniky, ateliéry aranžování  s cvičnými výlohami a vitrínami a dalším; škola pro výtvarné obory průběžně stále zlepšuje materiálně technické zázemí. Kmenové a odborné učebny pro výtvarné obory jsou soustředěny ve 2. a 3. patře.

Grafické studio a fotoateliér

obsahuje  soustavu speciálního plotru a tiskárny i pro velkoplošný tisk, 3 moderní výkonné PC s 25´monitory pro počítačovou grafiku a práci s fotografií, PC tablety, videokameru, 6 digitálních fotoaparátů vyšší kategorie pro výuku fotografování  a další vybavení.

Fitsál

pro výuku tělesné výchovy vznikl v roce 2009. Kromě tělocvičny v DDM, kterou škola na základě spolupráce s Domem dětí a mládeže v Olomouci využívá pro některé tělocvičné aktivity, je do fitsálu soustředěna veškerá výuka TV.         

Kabinety učitelů

Zařízeny pro 2 - 4 osoby, každý vyučující má k dispozici svůj notebook nebo PC. Pro výuku, ať interaktivní nebo klasickou, má každý vyučující přístup k internetu, má k dispozici výukové PC nebo video programy a další potřebné materiály v rozsahu, které potřebuje a které si stanoví.