Aktuální informace k přijímacímu řízení 2021-22

Důležitá informace k přijímacímu řízení pro rok 2021-22.

V sekci Dokumenty - Přijímací řízení je vyvěšeno poslední a aktuální Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení 2021-22 z MŠMT.

Na naší škole se mění následující: 

- školní přijímací zkouška pro  obor Gastronomie a Obchodník se nekoná

- pro obor Ekonomika a podnikání se koná v jiném termínu a to 5.5. 2021 online formou, náhradní termín 10.5.

výsledky přijetí žáků ke studiu bez ohledu, zda se hlásí na maturitní nebo učební obor budou zveřejněny 19.5.2021, zápisové lístky lze pak odevzdat do 4.6. nejpozději

18. 3. 2021