Důležitá informace k studiu oborů Obchodník a Gastronomie od 1.9. 2021

NOVINKA ve studiu

Od 1. 9. 2021 bude mít každý žák v oboru Obchodník a Gastronomie na naší škole vykonat ve 3. ročníku závěrečnou učňovskou zkoušku v oboru Prodavač (Obchodník) a Kuchař-číšník (Gastronomie). Výsledek závěrečné zkoušky neovlivní ukončení studia žáka v tomto maturitním oboru maturitní zkouškou ve 4. ročníku.

13. 1. 2021