Pověřenec -GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) pro naši školu jmenována

Bc. Dagmar Gošová

e-mail: gosova@moravskastredni.cz

tel: 585 223 090

25. 5. 2018