Nový obor na Moravské střední škole

Dne 1. 2. 2023 byl MŠMT  zapsán nový obor na naší škole s datem zahájení výuky od 1. 9. 2023.

Kód oboru: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou připravováni pro učitelství v mateřských školách a pro vychovatelství. Takto široce koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům.

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Většina našich absolventů pokračuje dále studiem na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Plánovaný počet přijatých žáků do 1. ročníku: 20


 

1. 2. 2023