Oznámení o navýšení školného pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, studenti,

  

dovolujeme si Vás upozornit, že v návaznosti na podstatnou změnu v úrovni nákladů na provoz školy dochází od školního roku 2022/23 k navýšení částky školného u stávajících žáků (přijatých v předchozích školních letech), a to o  500-1000,- Kč/rok u všech maturitních i učebních oborů. V případě platby školného prostřednictvím trvalých příkazů proto doporučujeme jejich kontrolu a úpravu na novou výši školného. O této skutečnosti jste byly informováni také prostřednictvím Bakaláře. Školné u jednotlivých oborů bylo navýšeno následovně:


66-52-H/01 Aranžér 5.000,- Kč
65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření kuchař, číšník-barman) 4.500,- Kč
66-41-L/01 Obchodník (zaměření obchodník, marketing a management) 7.000,- Kč
65-41-L/01 Gastronomie (zaměření kuchař, číšník-barman) 8.500,- Kč
82-41-M/05 Grafický design 11.500,- Kč
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 11.500,- Kč
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření cestovní ruch, účetní a daňový specialista, nová média a marketingová komunikace) 11.500,- Kč
66-51-H/01 Prodavač  2.500,- Kč


Platbu školného je třeba uskutečnit bezhotovostním převodem na  účet u České  spořitelny,  a.s., č.ú. 1807058339/0800, variabilní symbol = kód žáka (uvedeno shora na první straně Smlouvy o poskytování vzdělání za úplatu).

Stejně jako v předchozích letech bude umožněno podat na sekretariát školy žádost o splátkový kalendář na školní rok 2022/23 a to prostřednictvím formuláře, který jste obdrželi v příloze oznámení. Žádost je nutné podat v kanceláři školy nebo e-mailem do 15.5.2022, vyjádření poté obdržíte do 27.5.2022 na e-mail uvedený v žádosti.

 

Termín splatnosti úplaty za vzdělávání (školného) je v souladu se Smlouvou o vzdělání za úplatu stanoven do 31.5.2022 – rodič (nebo zletilý žák) hradí celou částku školného nebo 1. splátku školného v případě schválení splátkového kalendáře.

 

Pro veškeré Vaše připomínky a dotazy jsou Vám k dispozici telefonní čísla 585 223 090 a 724 708 972 nebo e-mail: gosova@moravskastredni.cz

 

Děkujeme za spolupráci a Vaši přízeň.

 

S pozdravem

 

Lenka Žižlavská

jednatelka školy

 

V Olomouci 31.3.2022

 

 

31. 3. 2022