Předpis školného pro školní rok 2023-24

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, studenti,

 

zveřejňujeme informace k výši školného pro jednotlivé studijní obory a zaměření pro školní rok 2023/24.

 

Stejně jako v předchozích letech bude umožněno podat na sekretariát školy žádost o splátkový kalendář na školní rok 2023/24 a to prostřednictvím formuláře, který naleznete v příloze. Žádost je nutné podat v kanceláři školy nebo e-mailem do 26.5.2023, vyjádření k žádosti o splátkový kalendář obdržíte do 31.5.2023 na e-mail uvedený v žádosti.

 

Termín splatnosti úplaty za vzdělávání (školného) je v souladu se Smlouvou o vzdělání za úplatu stanoven do 31.5.2023 – hradí se celá částka školného nebo 1. splátka školného v případě schválení splátkového kalendáře.

 

Pro veškeré Vaše připomínky a dotazy jsou Vám k dispozici telefonní čísla 585 223 090 a 724 708 972 nebo e-mail: gosova@moravskastredni.cz

 

Děkujeme za spolupráci a Vaši přízeň.

 

S pozdravem

 

Lenka Žižlavská

jednatelka školy

22. 5. 2023