Úřední hodiny v době prázdnin, základní informace k doplňujícím a opravným zkouškám

V době prázdnin bude škola otevřena vždy ve středu od 8:30 do 12:30.


Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky se konají ve dnech 25. a 26.8. 2022 dle informací, které byly žákům zaslány na Komens a sděleny při předávání vysvědčení.

Pro vykonání zkoušek je nezbytně nutné si 25.8. od 8:00 vyzvednout protokoly a uhradit poplatky. Bez protokolů nelze zkoušku vykonat.  

30. 6. 2022