Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

Ředitelka Moravské střední školy s.r.o., Pasteurova 935/8a, 772 00 Olomouc

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2022/23 do učebních oborů:

66-52-H/01 Aranžér

65-51-H/01 Kuchař-číšník


Do 1. ročníku níže uvedených učebních oborů budou uchazeči přijímáni v souladu s ustanovením § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) a navazující vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení byla zveřejněna na úřední desce školy k datu 29.4.2022. 

Termín podání přihlášek:    od 29.4.2022 – do naplnění kapacity oboru (třídy)

29. 4. 2022