Vzor vyplněné přihlášky k MZ pro r.2020-21

V příloze najdete vzor vyplněné přihlášky k MZ. U výtvarných oborů a gastronomického oboru platí stejná struktura společných a profilových zkoušek jako u vzoru, který je vyplněn jako příklad pro ekonomický obor, jen předměty, resp. jejich názvy, se pochopitelně liší. Ze kterých předmětů žák maturuje, najde v sekci Dokumenty - Maturity - Profilové zkoušky. 

18. 11. 2020