Základní informace ke školní přijímací zkoušce online

Přijímací zkouška pro školní rok 2021-22

Dne 5. 5. 2021 v 1. termínu a 10.5. 2021 v 2. termínu proběhne na naší škole online přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka.

Žákům-uchazečům jsme vytvořili účty pod Microsoft Office 365 na naší škole a tým Přijímačky2021 pro možnost práce v Microsoft Teams, přes které bude žákům-uchazečům zkouška zadána.

26. 4. žákům přijdou na jejich mailové adresy přihlašovací údaje, které pak použijí ve středu 28. 4. pro vyzkoušení funkčnosti připojení, správnosti jmen apod. Do té doby účty žáků-uchazečů nebudou spuštěné a po ukončení přijímacího řízení budou zase zneplatněny, ti, kteří budou přijati a odevzdají zápisový lístek, pak od září dostanou účty nové v rámci své nové třídy.

S přihlašovacími údaji přijdou dne 26. 4. i informace o tom, kolik času je vyhrazeno na jednotlivé testy, kontakt na sekretariát k řešení případných technických problémů a další potřebné informace.

Zkouška bude zahájena v obou termínech v 8:00 testem z matematiky a v 10:30 bude následovat test z českého jazyka.


Zadání vytvořené ve Forms žák  v určeném čase musí zpracovat a odeslat. Formulář testu lze zpracovat pouze jednou.  

Výsledky testů budou zpracovány s dalšími kritérii přijímacího řízení do výsledkové listiny, která bude zveřejněna 19. 5. na webu školy a na vývěsce školy v přízemí budovy.

Výsledky ze státní přijímací zkoušky 2021 nemá naše škola pro stávající rok  k dispozici, neboť školní přijímací zkouška se nezadává do systému Certis, proto k nim nemůžeme přihlížet. Proto, pokud by zákonný zástupce chtěl, aby bylo k  výsledku jeho dítěte ze státní přijímací zkoušky také přihlédnuto, musí škole tyto výsledky předložit sám nejpozději do 18. 5., tedy do vydání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí žáka-uchazeče. 

Případné dotazy směřujte na sekretariát školy nebo ředitelce školy.

15. 4. 2021