Dokumenty školy

Dodatek ke školnímu řádu platný od 25.9.2020.docx

51 kB
Poplatky za zkoušky.odt

15 kB
Síť_kontaktů_pro_ORP_Olomouc.docx

24 kB
Školní řád - aktualizace k 1.9. 2022.doc

230 kB
Výsledky voleb do Skolské rady pro léta 2021 - 2024.docx

42 kB
ZVONĚNÍ - změna od 2.9.2019.docx

15 kB

Kontakty na organizace,které spolupracují se školou v oblasti prevence

36 kB

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany na školách

641 kB

Právní opatření pro řešení problémového chování žáků

427 kB

Program Erasmus+

15 kB

Projekt EU peníze středním školám - Seznam vzdělávacích materiálů (DUM) vzniklých v rámci projektu Moderní výukové metody

72 kB

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

869 kB

Zákon o ochraně před škodlivými účinky...

869 kB