Adaptační den tříd A1, KČ1, VM1, PMP1 a EM1; září 2023