Byla jednou jedna exkurze - do gobelínky a skláren ve Valašském Meziříčí

V rámci šablony Projektový den mimo školu se žáci výtvarných oborů s panem učitelem Urubkem vydali na návštěvu sklářských hutí odborné školy ve Valašském Meziříčí. Sklo, jeho výroba  a použití je jedním z témat předmětu Technologie, takže teoretické poznatky mohli vidět a pochopit díky praxi. Navíc si sami mohli vyzkoušet, jak  snadné nebo náročné je např. foukání skla.

Pobyt ve Valašském Meziříčí žáci využili také k návštěvě Moravské gobelínové manufaktury, centra pro tkaní řemesel, umění a textilního designu. Moravská gobelínová manufaktura (MGM) pracuje v oblasti ručního tkaní klasických tapisérií, originálních koberců a uměleckých tapisérií již více než sto let. Má také padesátiletou tradici ve specializované restaurování a čištění historických textilií. Pokud jste se tedy na některém z krásných českých a moravských zámků a hradů obdivovali kráse restaurovaných tkanin, byla to právě MGM, která se pod ni podepsala.