Krajské kolo Olympiády v AJ

Dne 9. dubna 2015 se žáci Stela Maderová a Milan Lukeš zúčastnili krajského kola v anglickém jazyce. Soutěž proběhla na Střední odborné škole v Šumperku. V silné konkurenci střední škol se Stela Maderová, žákyně 1. ročníku maturitního oboru Výstavní a scénická tvorba umístila na 3. místě v nižší kategorii a dokázala tak svou výbornou znalost anglického jazyka v mluveném projevu. Umístění Stely spolu s krásným 3. místem Jirky Pokorného v soutěži v anglickém jazyce Search It ! může tedy právem vykouzlit spokojený úsměv nejen na tvářích učitelů cizího jazyka na naší škole. K úspěch blahopřejeme !