Kunst Baut Brücken - Umění do ulic

Na závěr společného česko německého projektu Partnerství škol pod programem Comenius žcá naší školy spolu se svými pedagogy, členy týmu, zorganizovali netradiční akci s názvem Umění do ulic. Díla, která vznikla během projektu při německé mobilitě v Olomouci, vzali a představili veřejnosti při průvodu městem a na vybraných stanovištích. Okolojdoucí si díla se zájmem prohlíželi, vyptávali se a vyjadřovali svůj názor. Účel akce, tj. upozornit na naši školu, na projekt Umění staví mosty - Kunst Baut Brücken a předvést, jaké věci jsou žáci schopní vytvářet, se setkal s velkým úspěchem, dokonce takovým, že tuto formu prezentace bude škola využívat i při jiných příležitostech. Z akce vznikla řada fotografií, které pak doplnily závěrečnou výstavu, jíž projekt skončil, a to opět v galerii Biblio Německé knihovny v Olomouci. Plakát a pozvánky na výstavu vytvořili žáci školy jako poslední hold této úspěšné akci. Výstava trvala do konce léta a zhlédla ji řada návštěvníků.