Návštěva komentované expozice ve Zlíně, březen 2023