Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace a profesní kvalifikační zkoušky


Co jsou profesní kvalifikace


V roce 2006 byl přijat zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2007.
 
Myšlenka uznávání je velmi jednoduchá – každý z nás se v průběhu svého života naučí velké množství věcí, získá mnoho kompetencí mimo školní (formální vzdělávání), ale i mimo neformální vzdělávání (tzn. mimo různé kurzy) jednoduše tím, že určité činnosti vykonává (v práci, ve svém volném čase, v rodině). Učíme se, aniž bychom si toho byli vědomi, učíme se svou vlastní činností, učíme se od druhých. Proč tedy neumožnit, abychom to, co skutečně umíme, mohli mít potvrzeno a certifikováno? Nabízíme kvalifikační kurzy a kvalifikační zkoušky pro velké množství oborů. Profesní kvalifikace na Moravské střední škole není žádný problém.
 
Zájemce, který získal během svého života kompetence k vykonávání určitého druhu práce, ke kterému však nemá odpovídající vzdělání a certifikát – ať už vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo výuční list, může oslovit školu, která má statut autorizované osoby a vykonat u ní za úplatu zkoušku k získání profesní kvalifikace. Na základě vykonání této zkoušky pak získá certifikát - Osvědčení o získání profesní kvalifikace, který bude dokladem o kvalifikaci v určité oblasti. Podle novely vyhlášky 176/2009 Sb., lze si již s profesní kvalifikací vyřídit živnostenský list.
 
Vykoná-li zájemce zkoušky v předepsaném počtu podle stanovených  standardů, může pak již na jakékoliv škole, která vyučuje dané obory, požádat o možnost  vykonání závěrečné zkoušky k získání středního vzdělání s výučním listem v plném rozsahu a získat tak plnou kvalifikaci pro dané povolání.
 

Profesní kvalifikační zkoušky na Moravské střední škole s.r.o.


Podle zmíněného zákona lze tedy na naší škole vykonat zkoušky za poplatky, vycházející z dříve zveřejněných částek v hodnotícím standardu jednotlivých dílčích kvalifikací (nyní profesních kvalifikaci.) Tyto poplatky lze odečíst ze základu daně za příslušné zdaňovací období, pokud je nehradí zaměstnavatel, až do výše 10.000,- Kč.
 
a) zkoušky k získání úplné profesní kvalifikace  65-51-H/01 Kuchař-Číšník:

1. Kuchař / kuchařka teplých pokrmů, 65-001-H 7.000,-  Kč     
2. Kuchař / kuchařka studené kuchyně, 65-002-H 7.000,-  Kč
3. Kuchař / kuchařka minutkových pokrmů, 65-004-H 5.000,-  Kč
4. Číšník / servírka, 65-008-H 8.000,-  Kč  
 
Pokud máte zájem o získání přímo výučního listu v oboru Kuchař - číšník, musíte složit tři profesní zkoušky pro povolání Kuchař (Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek) nebo jednu profesní zkoušku (dříve pod názvem Složitá obsluha hostů) pro povolání Číšník, servírka a poté se přihlásit  na naší škole či jiné škole, která nabízí střední vzdělání s výučním listem v oblasti gastronomie, a složit závěrečnou zkoušku podle platných předpisů.
 
b) zkoušky k získání úplné profesní kvalifikace  66-99-H/07 Specialista maloobchodu:
 
1. Prodavač / Prodavačka 66-003-H                                        6.000,-  Kč         
2. Skladník / Skladnice 66-002-H  4.000,- Kč
3. Pokladní 66-001-H  4.000,-  Kč
 -   -

Zájemci, kteří by chtěli složit některou z uvedených zkoušek, mohou využít konzultací  na naší škole v rozsahu podle domluvy.
Složením všech 3 zkoušek k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu získává uchazeč možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu v oboru Prodavač.

Zkoušky k získání profesní kvalifikace jsou především a veskrze praktické, zájemci nepíší žádné testy ani nekonají žádné teoretické ústní zkoušky. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání.
 
Více informací najdete na stránkách www.narodnikvalifikace.cz a www.vzdelavaniaprace.cz a to včetně standardů, které jasně stanovují, co má zájemce o profesní kvalifikační zkoušku umět a v jakém rozsahu. Podrobněji také na stránce http://www.nuv.cz/nsk2/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci
 

Jak se můžete přihlásit k profesní kvalifikační zkoušce na naší škole


V případě, že patříte k těm, kteří vykonáváte práci v oblasti gastronomie nebo obchodu bez certifikátu o vzdělání v daném oboru a chtěli byste získat doklad o vzdělání bez nutnosti opět chodit do školy, pak jsme tu pro vás !
 
V případě, že patříte k žákům, kteří v oboru Obchodník nebo Gastronomie neuspěli u maturitní zkoušky a nechcete se již dále vzdělávat, můžete se přihlásit k vykonání zkoušek k získání profesní kvalifikace také a poté složením závěrečné zkoušky získat výuční list !
 
Přihlaste se kdykoliv na sekretariátě školy nebo písemně/mailem na adresu Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova 935/8a, Olomouc nebo skola@moravskastredni.cz.
 
Přihláška ke zkoušce k získání profesní kvalifikace je na našich stránkách v sekci Dokumenty.
 
Závěrečná zkouška v oboru Prodavač, Kuchař - Číšník k získání výučního listu je na naší škole zpoplatněna celkovou částkou 3.500,- Kč. Přihláška k ZZ je ke stažení v sekci Dokumenty.

Aktuální termíny zkoušek k ověření profesní kvalifikace
18. 5. 2023 - Pokladní