Kvalifikační kurzy a profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace a profesní kvalifikační zkoušky


Co jsou profesní kvalifikace


V roce 2006 byl přijat zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2007.
 
Myšlenka uznávání je velmi jednoduchá – každý z nás se v průběhu svého života naučí velké množství věcí, získá mnoho kompetencí mimo školní (formální vzdělávání), ale i mimo neformální vzdělávání (tzn. mimo různé kurzy) jednoduše tím, že určité činnosti vykonává (v práci, ve svém volném čase, v rodině). Učíme se, aniž bychom si toho byli vědomi, učíme se svou vlastní činností, učíme se od druhých. Proč tedy neumožnit, abychom to, co skutečně umíme, mohli mít potvrzeno a certifikováno? Nabízíme kvalifikační kurzy a kvalifikační zkoušky pro velké množství oborů. Profesní kvalifikace na Moravské střední škole není žádný problém.
 
Zájemce, který získal během svého života kompetence k vykonávání určitého druhu práce, ke kterému však nemá odpovídající vzdělání a certifikát – ať už vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo výuční list, může oslovit školu, která má statut autorizované osoby a vykonat u ní za úplatu zkoušku k získání profesní kvalifikace. Na základě vykonání této zkoušky pak získá certifikát - Osvědčení o získání profesní kvalifikace, který bude dokladem o kvalifikaci v určité oblasti. Podle novely vyhlášky 176/2009 Sb., lze si již s profesní kvalifikací vyřídit živnostenský list.
 
Vykoná-li zájemce zkoušky v předepsaném počtu podle stanovených  standardů, může pak již na jakékoliv škole, která vyučuje dané obory, požádat o možnost  vykonání závěrečné zkoušky k získání středního vzdělání s výučním listem v plném rozsahu a získat tak plnou kvalifikaci pro dané povolání.
 

Profesní kvalifikační zkoušky na Moravské střední škole s.r.o.


Podle zmíněného zákona lze tedy na naší škole vykonat zkoušky za poplatky, vycházející z dříve zveřejněných částek v hodnotícím standardu jednotlivých dílčích kvalifikací (nyní profesních kvalifikaci.) Tyto poplatky lze odečíst ze základu daně za příslušné zdaňovací období, pokud je nehradí zaměstnavatel, až do výše 10.000,- Kč.
 
a) zkoušky k získání úplné profesní kvalifikace pro povolání 65-51-H/01 Kuchař-Číšník:

1. Příprava teplých pokrmů, 65-001-H 4.000,-  Kč     
2. Příprava pokrmů studené kuchyně, 65-002-H 4.000,-  Kč
3. Příprava minutek, 65-004-H 2.500,-  Kč
4. Složitá obsluha hostů, 65-008-H 7.000,-  Kč  
 
Pokud máte zájem o získání přímo výučního listu v oboru Kuchař - číšník, musíte složit tři profesní zkoušky pro povolání Kuchař (Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek) nebo jednu profesní zkoušku (Složitá obsluha hostů) pro povolání Číšník, servírka a poté se přihlásit  na naší škole či jiné škole, která nabízí střední vzdělání s výučním listem v oblasti gastronomie, a složit závěrečnou zkoušku podle platných předpisů.
 
b) zkoušky k získání úplné profesní kvalifikace pro povolání 66-51-H/01 Specialista maloobchodu:
 
1. Prodavač, 66-003-H                                                            3.800,-  Kč         
2. Manažer prodeje, 66-004-H  4.000,-  Kč
3. Skladník, 66-002-H  3.800,-  Kč
4. Pokladní, 66-001-H  1.800,-  Kč

Zájemci, kteří by chtěli složit některou z uvedených zkoušek, mohou využít konzultací  na naší škole v rozsahu podle domluvy.
Složením všech 4 zkoušek k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu získává uchazeč možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu v oboru Prodavač.

c) zkouška k získání úplné profesní kvalifikace pro povolání Aranžér v maloobchodu

Od dubna 2017 mohou na naší škole zájemci složit profesní kvalifikační zkoušku v oboru 66-024-H Aranžér v maloobchodu. Poplatek za složení zkoušky činí 4.500,- Kč. Složením této zkoušky zájemce, prozatím, nezíská možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky v oboru Aranžér.
 
Zkoušky k získání profesní kvalifikace jsou především a veskrze praktické, zájemci nepíší žádné testy ani nekonají žádné teoretické ústní zkoušky. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání.
 
Více informací najdete na stránkách www.narodnikvalifikace.cz a www.vzdelavaniaprace.cz a to včetně standardů, které jasně stanovují, co má zájemce o profesní kvalifikační zkoušku umět a v jakém rozsahu. Podrobněji také na stránce http://www.nuv.cz/nsk2/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci
 

Jak se můžete přihlásit k profesní kvalifikační zkoušce na naší škole


V případě, že patříte k těm, kteří vykonáváte práci v oblasti gastronomie nebo obchodu bez tzv. papírů a chtěli byste získat doklad o vzdělání bez nutnosti opět chodit do školy, pak jsme tu pro vás !
 
V případě, že patříte k žákům, kteří v oboru Obchodník nebo Gastronomie neuspěli u maturitní zkoušky a nechcete se již dále vzdělávat, můžete se přihlásit k vykonání zkoušek k získání profesní kvalifikace také a poté složením závěrečné zkoušky získat výuční list !
 
Přihlaste se kdykoliv na sekretariátě školy nebo písemně/mailem na adresu Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova 935/8a, Olomouc nebo skola@moravskastredni.cz.
 
Přihláška ke zkoušce k získání profesní kvalifikace je na našich stránkách v sekci Dokumenty.
 
Závěrečná zkouška v oboru Prodavač, Kuchař - Číšník k získání výučního listu je na naší škole zpoplatněna celkovou částkou 3.500,- Kč. Přihláška k ZZ je ke stažení v sekci Dokumenty.

Kdo se stal úspěšným absolventem kvalifikačních zkoušek ?


Úspěšní absolventi dílčích kvalifikačních zkoušek / profesních zkoušek od jara 2010

paní Kussiorová - Šemrová: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje, DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
paní Režnarová: DK Příprava teplých pokrmů, DK Příprava pokrmů studené kuchyně, DK Příprava minutek. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.
paní Anderlová: DK Příprava teplých pokrmů, DK Příprava pokrmů studené kuchyně, DK Příprava minutek. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.
paní Spurná: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
slečna Kvapilová: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
slečna Keclíková: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
paní Petrásková: DK Prodavač, DK Skladník, DK Pokladní, DK Manager prodeje. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Prodavač.
slečna Kobylková: PK Pokladní, PK Prodavač, PK Manažer prodeje, PK Skladník. Vykonala ZZ v oboru Prodavač.
slečna Zatloukalová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
slečna Červinková: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
slečna Surá: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
pan Kočí: PK Příprava pokrmů studené kuchyně, PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava minutek. Vykonal ZZ v oboru Kuchař.
paní Paterová: PK Příprava pokrmů studené kuchyně, PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava minutek.
slečna Kráčmarová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.
pan Švirec: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Kabeš: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Ulman: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Krček: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Šumbera: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Rokyta: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Matysík: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Doležel: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Smékal: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Švéda: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Zatloukal: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Vysloužil: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Děrda: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Vlček: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Jopek: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Hutyra: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Dvorská: PK Prodavač 
paní Juřenová: PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava pokrmů studené kuchyně, PK Příprava minutek.Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.
paní Vokůrková: PK Příprava pokrmů studené kuchyně 
paní Kunešová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Neklová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Přecechtěl: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Zelenková: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu

paní Školutová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu

paní Bolfíková:  PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Pilar: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Novák: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu

pan Procházka: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu

pan Navrátil: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
slečna Staňková: PK Složitá obsluha hostů
slečna Kroutilová: PK Složitá oblsuha hostů, vykonala závěrečnou zkoušku k získání výučního listu 
slečna Polzerová: PK Prodavač v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Riliak: PK Příprava teplých pokrmů v rámci rekvalifikačního kurzu 
pan Veselý: PK Složitá obsluha hostů v rámci rekvalifikačního kurzu
slečna Cikrytová: PK Pokladní, PK Prodavač, PK Manažer prodeje, PK Skladník. Vykonala ZZ v oboru Prodavač. 

paní Šabacká: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
pan Kroupa: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Navrátilová: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu
paní Pospíšilová: PK Skladník v rámci rekvalifikačního kurzu

slečna Nela Wiedremannová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala ZZ v oboru Číšník.

pan Aleš Slavík: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač. Vykonal ZZ v oboru Prodavač.

paní Lucie Ulicová: DK Pokladní, DK Skladník, DK Manažer prodeje a DK Prodavač.

pan Ferdinand Jarečný: PK Příprava teplých pokrmů; Příprava pokrmů studené kuchyně; Příprava minutek. Vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.

slečna Kateřina Halabrínová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Číšník

pan Ondřej Matoušek: PK Složitá obsluha hostů. Vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Číšník.

slečna Karolína Tobiášová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala závěrečnou zkoušku  v oboru Číšník.

pan Vojtěch Hacsik: PK Příprava teplých pokrmů; Příprava pokrmů studené kuchyně; Příprava minutek. Vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař.

slečna Vendula Hubertová: PK Složitá obsluha hostů. Vykonala závěrečnou zkoušku v oboru Číšník.

slečna Markéta Hagerová: PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava pokrmů studené kuchyně; PK minutek. 

paní Lenka Horváthová: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje. 

pan Pavel Skřipec: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje

slečna Monika Bajerová: PK Složitá obsluha hostů. Koná závěrečnou zkoušku v oboru Číšník.

slečna Veronika Zmeškalová: PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava pokrmů studené kuchyně; PK minutek. 

slečna Martina Toulová: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje. Vykonala ZZ v oboru Prodavač.

slečna Monika Jurečková: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje. Vykonala ZZ v oboru Prodavač.

slečna Jana Krejsová: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje. Vykonala ZZ v oboru Prodavač.

paní Karolina Šipková: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje. Vykonala  ZZ v oboru Prodavač.

pan Jakub Kryl: PK Složitá obsluha hostů. Vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Číšník.

slečna Karin Kortišová: PK Pokladní, PK Skladník, PK Prodavač, PK Manažer prodeje

paní Milanová: PK Pokladní, PK Prodavač, PK Manažer prodeje, PK Skladník; vykonala ZZ v oboru Prodavač

paní Novotná: PK Manažer prodeje, PK Skladník, PK Prodavač, PK Skladník; vykonala ZZ v oboru Prodavač

pan David Cina: PK Složitá obsluha hostů

pan Vít Hýbl: PK Složitá obsluha hostů

pan David Lošťák: PK Příprava teplých pokrmů, PK Příprava pokrmů studené kuchyně; PK minutek. 

Aktuální termíny zkoušek k ověření profesní kvalifikace

8.4.2021 - PK Pokladní

15.4. 2021 - PK Prodavač

22.4.2021 - PK Skladník

6.5. - PK Manažer prodeje