Gastronomie

Maturitní obor Gastronomie 65-41-L/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Gastronomie (65-41-L/01) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Číšník-barman nebo Kuchař.

Co je to maturitní obor Gastronomie?

Maturitní obor Gastronomie je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou v zaměření kuchař nebo číšník-barman. Obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek přípravy jídel a obsluhy, avšak se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru gastronomie.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Gastronomie?

Absolventi studia maturitního oboru Gastronomie najdou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech apod.
Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo hlavní číšníci, číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Jaký by měl absolvent Gastronomie být a co by měl znát?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, komunikativnost, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, počtářské schopnosti, dobrá paměť a dobrý sluch, znalost cizích jazyků pro zaměření číšník-barman nebo čistotnost, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, obratnost prstů a rukou, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti pro zaměření kuchař. Důležitými předpoklady jsou schopnost práce s výpočetní technikou, schopnost jednání s lidmi a organizační schopnosti.

Jaká je délka studia Gastronomie a co je jeho výstupem?

Obsah vzdělání maturitního oboru Gastronomie tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako je technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika a účetnictví, administrativa, management a marketing, práce ve fiktivní firmě a další. Výuka je koncipovaná v cyklech 1 - 2 dny odborného výcviku a 3 - 4 dny teoretického vyučování týdně. Odborný výcvik včetně souvislé praxe během prvních dvou ročníků a v ročníku čtvrtém probíhá ve smluvních provozovnách hotelového typu 1 den v týdnu, ve třetím ročníku pak 2 dny v týdnu.

Studium Gastronomie je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky (státem řízená část) a profilujících předmětů - odborného výcviku (praktická zkouška), ekonomiky + účetnictví, bloku předmětů potraviny a výživa a technologie nebo stolničení. Další volitelné zkoušky ve společné nebo profilové části MZ jsou nabízeny v termínu podle vyhlášky o MZ.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

Maturitní obor Gastronomie - učební plán platný od 1. 9. 2017

Vyučovací předmětyZkratka předmětuI. ročníkII. ročníkIII. ročníkIV. ročník

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk °ČJ28
Anglický jazyk ° AJ3  312
Seminář z anglického jazyka °SA---11
2. cizí jazyk°NJ/FJ/RJ22228
Dějepis11--2
Společenskovědní základSZ11114
FyzikaFY1---1
ChemieCHE1---1
BiologieBI11--2
Matematika °MA332210
Literatura a kultura °LK11114
Tělesná výchovaTV22228
Informační technologieIT11114
Ekonomika °°EK11114
Účetnictví °°ÚČ-1124
ManagementMN---22
Potraviny a výživa °°PV22228
AdministrativaAD11--2
Společenská výchovaSV11--2
Odborný výcvik°OV6714734
Profilující předměty
Technologie (kuchař) °°TE2210
Technologie (číšník-barman)TE111-3
Stolničení (kuchař)ST111-3
Stolničení (číšník-barman) °°ST2210
 33  3335 33 132
 
Předměty označené ° jsou předměty společné část, označené °°  profilové části maturitní zkoušky. 

Praktická maturitní zkouška  je v rozsahu minimálně jednotné závěrečné zkoušky.
 
(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).Maturitní obor Gastronomie

Obor 65-41-L/01 Gastronomie nabízený v zaměření Číšník-barman nebo Kuchař je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Žáci hradí školné ve výši 7.500,- Kč za rok.

Školné se hradí vždy při podpisu smlouvy o vzdělávání, dále vždy výročně.