Scénická a výstavní tvorba

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba (82-41-M/03) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Prostorový design.

Co je to maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba?

Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design je čtyřletý umělecký obor ze skupiny 82 Užité umění, zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky.
Moravská střední škola nabízí studium výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba jako jedna z pouhých 7 škol v České republice a jako jedna ze dvou na Moravě.

Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design  se zabývá problematikou interiérové tvorby,  výstavnictví,scénografie,drobné architektury,trojrozměrných objektů, řešení veřejného prostoru apod.

V rámci školního vzdělávacího programu  škola žáky připravuje na prostorovou tvorbu - na toto zaměření mohou absolventi dobře navázat vysokoškolské studium stejného názvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Jaké je uplatnění absolventa výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba?

Absolventi studia výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba jsou na základě získané odborné profilace připraveni uplatnit se v širokém spektru tvůrčích a realizačních činností v rámci oblasti prostorové tvorby, výstavnictví nebo scénografie.
Absolventi se uplatňují nejčastěji jako designéři nebo kurátoři výstavního prostoru, zabývají se realizací scén a výstav, vykonávají projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti. Dále mohou pracovat v architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích nebo jako pracovník veřejnosprávních organizací s odpovědností za řešení veřejného prostoru. Uplatnění najdou i  v reklamních odděleních jako výtvarný stylista obchodního prostoru  nebo odborný pracovník  interiérových studií či jako výtvarník v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.
Předpokladem pro výkon povolání je úplné střední vzdělání, výtvarný talent, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, nápaditost, zručnost a trpělivost.

Jaká je délka studia výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba?

Obsah vzdělání oboru Scénická  a výstavní tvorba, zaměření prostorový design  tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako jsou praktická cvičení, výtvarná příprava, fotografování, technické a figurální kreslení, navrhování, konstrukce, technologie, počítačová grafika a další.
Studium oboru Scénická a výstavní tvorba je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka (státem řízená část) a 3 profilujících předmětů – praktické zkoušky a ústních zkoušek z dějin výtvarného umění a technologie. Nabídka volitelných předmětů se řídí platnými předpisy.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. architektura).

Více na http://www.infoabsolvent.cz

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba - učební plán platný od 1.9. 2015

Vyučovací předmětyZkratka předmětuRočník I.Ročník II.Ročník III.Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk°ČJ22228
Cizí jazyk° + Seminář z jazykaAJ/NJ3333+214
Dějepis2---2
Společenskovědní základSZ11114
Dějiny výtvarné kultury°°DK22228
MatematikaMA22--4
FyzikaFY1---1
ChemieCHE21--3
BiologieBI-2--2
Literatura a kultura°LK11114
Tělesná výchovaTV22228
Informační technologieIT11114
Písmo22--4
Výtvarná přípravaVP333312
EkonomikaEK12--3
Odborné kresleníOK22--4
Technologie°°TC22228
Technické kresleníTK2---2
Praktická cvičeníPC565622
NavrhováníNA-45514
Figurální kresbaFK--448
KonstrukceKO--224
Počítačová grafikaPG22228
FotografováníFO--3-3
38403838154

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Maturitní obor Scénická a výstavní tvorba

Obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba nabízený v zaměření prostorový design je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 
Od 1.9.2022 je od prvního ročníku stanoveno školné ve výši  14.500,- Kč za rok. Platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.