Otázky a odpovědi

Reagovat

1
1

omluva absence 7. 9. 2010 12:06

od: Zatloukalová Petra

Dobrý den,syn již dovršil plnoletosti a tak bych chtěla vědět,zda si má absenci omlouvat již sám,nebo stále trvá omluva od rodičů. Děkuji Zatloukalová P.

7. 9. 2010 15:57

od: Ředitelka školy

Dobrý den, jak je ošetřeno ve Školním řádu školy, alternuje se vždy povinnost zákonného zástupce a zletilého žáka. Dovršením plnoletosti žák přebírá za sebe odpovědnost. Omlouvá se tedy sám / sama, v případě podezření na záškoláctví pak striktně trváme na omluvení absence lékařem, jeho / její návštěvu v ordinaci pak kontrolujeme. Samozřejmě zůstává dítětem svých rodičů, kteří jej / ji živí a podporují při jeho / její přípravě na budoucí povolání, tzn. informace rodičům / zákonným zástupcům podáváme i nadále a v individuálních případech můžeme akceptovat i omluvenku z jejich strany. ŘŠ.