2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024-25

                        Ředitelka Moravské střední školy s.r.o., Pasteurova 935/8a, 772 00 Olomouc

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

do maturitních a učebních oborů  

pro školní rok 2024/2025

 

Do 1. ročníku níže uvedených maturitních a učebních oborů budou uchazeči přijímáni v souladu s ustanovením § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) a navazující vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na úřední desce školy a v DiPSY k datu 20.5.2024.

 

Předpokládané počty přijatých uchazečů dle jednotlivých oborů:


Kód a název oboru

Přijetí / Ukončení

Počet nabízených míst

Roční školné

(12 měsíců)

82-41-M/03   Scénická a výstavní tvorba  (DE)

TZ / MZ

5

 16.000,-

82-41-M/05   Grafický design  (DE)

TZ / MZ

1

 16.000,-

65-51-H/01 Kuchař – číšník

- /VL

9

6.000,-

66-41-L/01 Obchodník

-          /MZ

8

14.000,-

 TZ - talentová zkouška, MZ -  maturitní zkouška, VL - výuční list, DE - denní forma 

Upřednostňujeme podání přihlášky elektronicky prostřednictvím systému DiPSY, přihlášku je však možné podat i papírově na sekretariát školy na Pasteurově ul. 935/8a, Olomouc (5. patro, sekretariát, dveře č. 510). Úřední hodiny sekretariátu: denně pondělí – pátek od 8.00 – 15.00 hod.

Přihláška musí být doložena přehledem klasifikace žáka za 8. a 9. ročník základní školy (resp. dva poslední ročníky základní školy), zdravotní způsobilostí ke studiu případně jinými přílohami, pokud je tak uvedeno v kritériích.

Termín podání přihlášek:    od 21. – 24.5.2024.                                                               

Mgr. Bc. Jaroslava Spurná, ředitelka školy

V Olomouci 15.5.2024

15. 5. 2024