Grafický design

Maturitní obor Grafický design 82-41-M/05

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Grafický design (82-41-M/05) akcentuje v přípravě žáků progagační grafiku, počítačovou grafiku a corporate identity a webdesign.

Co je to maturitní výtvarný obor Grafický design?

Maturitní výtvarný obor Grafický design je umělecký obor ze skupiny 82 Užité umění, zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v tomto oboru je talentová zkouška. Od roku 2010 je tento obor pod novým názvem na základě RVP - Grafický design
Obor Grafický design na Moravské střední škole akcentuje především propagační grafiku, tvorbu grafických značek, logotypů, corporate identity, webdesignu apod. 

Jaké je uplatnění absolventa výtvarného oboru Grafický design?

Absolventi studia Grafického designu nacházejí uplatnění v různých oblastech širokého spektra designérských a realizačních činností v rámci propagace a reklamy, zejména jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích novin a časopisů, designéři v reklamních agenturách, architektonických ateliérech v odděleních propagace a marketingu aj. Dále se mohou uplatnit i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, výtvarný talent, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, nápaditost, trpělivost.

Jaká je délka studia výtvarného oboru Grafický design a co je jeho výstupem?

Obsah vzdělání tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako jsou praktická cvičení, výtvarná příprava, technické a figurální kreslení, navrhování, písmo, počítačová grafika a další.
Studium Grafického designu je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka (státem řízená část) a profilujících předmětů – praktické zkoušky, dějin výtvarného umění, propagace a technologie. Nabídka volitelných předmětů se řídí platnými předpisy.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, obvykle výtvarného zaměření.

Více na http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/8241M05/Graficky-design/1?Kraj=CZ071&PosTab=Reg&Vzd=20&zkracene=False#filtrForm

Maturitní obor Grafický design - učební plán platný od 1.9.2016

Vyučovací předmětyZkratka předmětuRočník I.Ročník II.Ročník III.Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk°ČJ22228
Cizí jazyk° + Seminář z jazykaAJ/NJ3333+214
Dějepis 2---2
Společenskovědní základSZ11114
Dějiny výtvarné kultury°°DK22228
Matematika MA22--4
FyzikaFY1---1
ChemieCHE2---2
BiologieBI-2- -2
Literatura a kultura°LK11114
Tělesná výchovaTV22228
Informační technologieIT11114
Písmo222-6
Výtvarná přípravaVP333312
EkonomikaEK12--3
Odborné kresleníOK22--4
Technologie°°TE12226
Technické kresleníTK2---2
Praktická cvičení°°PC556622
Navrhování NA-44412
Figurální kresbaFK--448
PropagacePR11.-2
Počítačová grafika PG233311

Grafický seminář

a základy digitální fotografie

GS/DF

-


38

-


40

2


38

2


38

4


154


(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Maturitní obor Grafický design

Obor 82-41-M/05 Grafický design je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Žáci hradí školné ve výši  10.500,- Kč za rok. 
Školné se hradí vždy při podpisu smlouvy o vzdělávání, dále vždy výročně.