Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Blanka Beranová

Kontakt: tel. 737 356 184, e-mail:   beranova@moravskastredni.cz              

 

Konzultační hodiny:              kab. 607          po domluvě

KALENDÁŘ MATURANTA 2020/2021

 Září / Říjen

Ø  Zahájení maturitních seminářů

Ø  Povinná praxe – VM4

Ø  Den mobility – Magistrát Olomouckého kraje

Ø  20. – 23. října 2020 – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně

 Listopad / Prosinec

Ø  Úřad práce - beseda

Ø  4. prosince 2020 – DOD UP v Olomouci

Ø  1. prosince 2020 – Deadline pro odevzdání přihlášek k MZ – jaro 2021

Ø  Přihlášky na umělecké obory

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 1. termín – 12. prosince 2020

 Leden

Ø  Zahájení prodeje vstupenek na ples školy

Ø  Losování témat SOP – GEM4

Ø  29. února 2021 – ples školy (1. varianta)

 Únor / Březen

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 2. termín – 6. února 2021

Ø  Přihlášky na VŠ (1. kolo)

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 3. termín 6. března 2021

Ø  6. března 2021 – ples školy (2. varianta)

Ø  Kulturně poznávací pobyt v Praze – GEM4, VM4

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 4. termín - 28. března 2021

Ø  31. března 2021 – Deadline pro odevzdání seznamu literárních děl k ÚMZ z ČJ

Ø  31. března 2021 – odevzdání SOP – GEM4 

 Duben / Květen

Ø  Společná část MZ – písemná práce ČJL a AJ

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 5. termín – 17. dubna 2021

Ø  Písemná část MZ – profilové zkoušky I.: VM4, GEM4

Ø  Praktická maturitní zkouška VM4 (obhajoby)

Ø  Praktická MZ – GEM4

Ø  28. dubna 2021 – uzavření klasifikace GEM4, VM4

Ø  3. – 5. května 2021 – didaktické testy a písemné práce společné části MZ

Ø  14. května 2021 – výsledky DT

Ø  17. – 26. května 2021 – ÚMZ GEM4, VM4

Ø  Přihlášky na VOŠ (1. kolo)

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 6. termín – 22. května 2021

 Červen

Ø  Přijímací zkoušky na vysoké školy

Ø  29. června 2021 – Deadline pro odevzdání seznamu literárních děl ÚMZ z ČJ

Ø  29. června 2020 – Deadline pro odeslání přihlášek pro podzimní období MZ do Certisu

Ø  Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 Červen / Červenec

Ø  Podání odvolání na VŠ

 Srpen

Ø  2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ

 Srpen / Září

Ø  Výběr jazykové školy nebo jiné formy pomaturitního studia (VOŠ – 2. a další kola přijímacího řízení)

Ø  Nejpozději do konce září 2021 registrace na Úřadu práce

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Ø  pomoc při adaptaci žáků I. ročníků na nové prostředí

Ø  péče o studenty s výukovými obtížemi: správa databáze studentů s výukovými obtížemi, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy

Ø  pozornost studentům s problémovým a rizikovým chováním

Ø  řešení kázeňských problémů a přestupků

Ø  sledování (ve spolupráci s třídními učiteli) absence studentů

Ø  spolupráce s orgány státní správy (Policie ČR, Městskou policií, Odbor sociální péče Olomouc aj.)

Kariérní volba, studijní směřování:

Ø  informace žákům a rodičům o studijních možnostech (vývěska VP v 6. patře, distribuce informačních materiálů)

Ø  poradenství pro studenty a rodiče

Ø  přednáška odborníků z Úřadu práce v Olomouci

Ø  kontrola, potvrzení a pomoc při vyplňování přihlášek na nástavbová studia, VOŠ a VŠ

Ø  tvorba přehledů o úspěšnosti studentů v přijímacím řízení

Dokumenty:

Ø  Zákon 82/2015 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon v platném znění

Ø  Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Ø  Vyhláška 73/2005 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných