Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Blanka Beranová

Kontakt: tel. 737 356 184, e-mail:   beranova@moravskastredni.cz              


Konzultační hodiny:  kab. 607          prezenční        ST                   Středa od 7:30 – 8:30

                                                                                           LT                   Úterý od 7:30 – 8:30

                                                                 online            ST + LT           Pondělí od 14:10 – 15:10


KALENDÁŘ MATURANTA 2022/2023

 Září/Říjen

Ø  Zahájení maturitních seminářů a doučování

Ø  Povinná praxe – VM4

Ø  Kulturně poznávací pobyt v Praze – GOM4, EM4, VM4

Ø  Četba k MZ z ČJ 

 Listopad/Prosinec

Ø  1. – 4. listopadu 2022 – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně

Ø  1. prosince 2022 – odevzdání přihlášek k MZ – jaro 2023

Ø  Přihlášky na umělecké obory

Ø  12. listopadu 2022 - národní srovnávací zkoušky, zkouška nanečisto

Ø  10. prosince 2022 – národní srovnávací zkoušky, 1. termín

 Leden

Ø  4. ledna 2023- zahájení prodeje vstupenek na ples školy

Ø  Losování témat SOP – GOM4 (gastro) 

 Únor/Březen

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 2. termín – 4. února 2022

Ø  3. února 2023 – ples školy

Ø  4. února 2023 – národní srovnávací zkoušky, 2. termín

Ø  Přihlášky na VŠ (1. kolo)

Ø  4. března 2023 – národní srovnávací zkoušky, 3. termín

Ø  31. března 2023 – odevzdání seznamu literárních děl k ÚMZ z ČJ

Ø  31. března 2023 – odevzdání SOP – GOM4

 Duben/Květen

Ø  2. dubna 2023 - národní srovnávací zkoušky, 4. termín

Ø  9., 11. dubna 2023 - písemná MZ z ČJ a AJ

Ø  15. – 17. dubna 2023 - Praktická maturitní zkouška VM4 (obhajoby)

Ø  22. dubna 2023 – písemná část MZ z profilového předmětu VM4, EM4, GOM4

Ø  29. dubna 2023 - národní srovnávací zkoušky, 5. termín

Ø  23. – 26. dubna 2023 - praktická MZ – GOM4

Ø  25. dubna 2023 – klasifikační konference IV. ročníků

Ø  26. dubna 2023 – praktická MZ – EM4

Ø  30. dubna 2023 – vydání vysvědčení IV. ročníkům + fotografování

Ø  Přihlášky na VOŠ (2. kolo)

 

Ø  2. – 3. května 2023 – didaktické testy

Ø  15. května 2023 – oznámení výsledků DT z Cermatu

Ø  14. – 15. května 2023 – instalace a obhajoby praktické zkoušky VM

Ø  16. – 21. května 2023 – ústní MZ z GOM4

Ø  22. – 24. května 2023 – ústní MZ EM4

Ø  20. května 2023 - národní srovnávací zkoušky: 6. termín

Ø  27. – 30. května 2023 – ústní MZ z VM4

 Červen

Ø  Přijímací zkoušky na vysoké školy

Ø  25. června 2023 – Deadline pro odevzdání seznamu literárních děl ÚMZ z ČJ

Ø  28. června 2023 – Deadline pro odeslání přihlášek pro podzimní období MZ do Certisu

Ø  Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 Červen/Červenec

Ø  Podání odvolání na VŠ

 Srpen

Ø  3. kolo přijímacích zkoušek na VŠ

 Srpen/Září

Ø  Výběr jazykové školy nebo jiné formy pomaturitního studia (VOŠ – 2. a další kola přijímacího řízení)

Ø  Nejpozději do konce září 2023 registrace na Úřadu práce

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Ø  pomoc při adaptaci žáků I. ročníků na nové prostředí

Ø  péče o studenty s výukovými obtížemi: správa databáze studentů s výukovými obtížemi, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy

Ø  pozornost studentům s problémovým a rizikovým chováním

Ø  řešení kázeňských problémů a přestupků

Ø  sledování (ve spolupráci s třídními učiteli) absence studentů

Ø  spolupráce s orgány státní správy (Policie ČR, Městskou policií, Odbor sociální péče Olomouc aj.)

Kariérní volba, studijní směřování:

Ø  informace žákům a rodičům o studijních možnostech (vývěska VP v 6. patře, vývěska KP v 7. patře, distribuce informačních materiálů)

Ø  poradenství pro studenty a rodiče

Ø  přednáška odborníků z Úřadu práce v Olomouci

Ø  kontrola, potvrzení a pomoc při vyplňování přihlášek na nástavbová studia, VOŠ a VŠ

Ø  tvorba přehledů o úspěšnosti studentů v přijímacím řízení

 

Dokumenty:

Ø  Zákon 82/2015 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon

Ø  Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Ø  Vyhláška 73/2005 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných