Moravská střední škola - Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/24 budou otevřeny tyto obory  (názvy podle ŠVP). 

Kritéria k přijetí najdete v sekci Dokumenty - Přijímací řízení 

Čtyřleté:

Tříleté:

Zájemci z řad žáků oborů Gastronomie můžou na naší škole vykonat také závěrečnou zkoušku v oboru Kuchař-číšník (Gastronomie) po složení profesních kvalifikačních zkoušek na konci 3. nebo během 4. ročníku. 

Školné se platí najednou za školní rok (12 měsíců) při podpisu smlouvy. V individuálních případech lze domluvit splátkový kalendář. Celková částka školného od 1.9.2023 s platností od I. ročníku je 6.000,- pro obor Aranžér, 4.500,- pro obor Kuchař-číšník, u oboru Gastronomie  12.000,-, u oborů výtvarných 14.500,-, pro obor Ekonomika  a podnikání  16.000 a u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pak 18.000,- Kč.  

Dny otevřených dveří:  pro výtvarné obory 23. a 24. 11. 2022, vždy od 14:00 do 17:00, pro všechny obory 7. 12. 2022  a 11. 1. 2023 vždy v době od 9:00 do 17:00. 

Návštěva školy v jiný termín je možná po domluvě s vedením školy. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Informace o těchto kurzech naleznete aktuálně v sekci Dokumenty - Přijímací řízení a v Aktualitách.

Termíny přijímacího řízení:


Kritéria pro přijímací řízení a informace o předpokládaném počtu přijímaných žáků a volných místech po ukončení přijímacího řízení  najdete v sekci Dokumenty, Aktuality a Úřední deska. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení  pro výtvarné obory - do 31.10. 2022, pro ostatní obory pro I. kolo do 31.1. 2023.


Podmínky přijetí žáka ke studiu

Přihlášky ke studiu žák podává do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022, u ostatních oborů do 1. 3. 2023 ředitelce školy. Do případného II. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou podá zájemce přihlášku dle aktuálních informací zveřejněných v sekci Aktuality na webu školy.

Do tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem budou žáci přijímáni na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí přímo ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Do čtyřletého středního vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci s ukončeným základním vzděláním přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění plánované kapacity. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Zájemci o studium výtvarných oborů Grafický design a Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design budou přijímáni ke studiu na základě výsledků talentových zkoušek bez vykonání státní přijímací zkoušky (nebo školní přijímací zkoušky) a na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku.  Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia. 

Důležitá informace !

Studium žáka na naší škole je studiem zpoplatněným v souladu s ustanovením par. 123 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Uhrazení ročního školného nebo stanovené zálohy na školné je nutné při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu.

K podpisu budou zákonní zástupci přijatého uchazeče / přijatý uchazeč pozváni nejpozději do 14 dnů od potvrzení jeho zájmu o studium odevzdáním zápisového lístku.

Školné lze po domluvě v individuálních případech hradit formou splátkového kalendáře. Škola nabízí zvýhodnění pro sociálně slabé žáky.