Moravská střední škola - Přijímací řízení

Na Úřední desce školy naleznete vždy aktuálně vyhlášená kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů. Pro školní rok 2021-22 budou platit jiná kritéria než v ostatních letech vzhledem k opatřením spojenými s epidemií Covid-19.

Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny tyto obory  (názvy podle ŠVP). 

Kritéria k přijetí najdete v sekci Dokumenty - Přijímací řízení 

Čtyřleté:

Tříleté:

NOVINKA ve studiu

Od 1. 9. 2021 bude mít každý žák v oboru Obchodník a Gastronomie na naší škole vykonat ve 3. ročníku závěrečnou učňovskou zkoušku v oboru Prodavač (Obchodník) a Kuchař-číšník (Gastronomie). Výsledek závěrečné zkoušky neovlivní ukončení studia žáka v tomto maturitním oboru maturitní zkouškou ve 4. ročníku.


Školné se platí najednou za školní rok (12 měsíců) při podpisu smlouvy. V individuálních případech lze domluvit splátkový kalendář. Celková částka je 0,- Kč u oboru Prodavač, 4.000,- pro obor Aranžér a Kuchař-číšník,  u oboru Obchodník 6.000,-; u oboru Gastronomie  7.500,- a u oborů výtvarných a Ekonomika  a podnikání pak 10.500.

Dny otevřených dveří:  pro výtvarné obory 25. a 26. 11. 2020, vždy od 14:00 do 17:00, pro všechny obory 10. 12. 2020  a 14. 1. 2021 vždy v době od 9:00 do 16:00.

Návštěva školy v jiný termín je možná po domluvě s vedením školy. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Informace o těchto kurzech naleznete aktuálně v sekci Dokumenty - Přijímací řízení a v Aktualitách.

Termíny přijímacího řízení:


Kritéria pro přijímací řízení a informace o předpokládaném počtu přijímaných žáků a volných místech po ukončení přijímacího řízení  najdete v sekci Dokumenty, Aktuality a Úřední deska. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení  pro výtvarné obory - do 31.10. 2020, pro ostatní obory pro I. kolo do 31.1. 2021.


Podmínky přijetí žáka ke studiu

Přihlášky ke studiu žák podává do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020, u ostatních oborů do 1. 3. 2021 ředitelce školy. Do případného II. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou podá zájemce přihlášku dle aktuálních informací zveřejněných v sekci Aktuality na webu školy..

Do tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem budou žáci přijímáni na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí přímo ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Do čtyřletého středního vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci s ukončeným základním vzděláním přijímáni na základě výsledků státní přijímací zkoušky (pro rok 2021-22 ale bude nahrazena školní přijímací zkouškou - ČJL a MA) a výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Zájemci o studium výtvarných oborů Grafický design a Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design budou přijímáni ke studiu na základě výsledků talentových zkoušek bez vykonání státní přijímací zkoušky.(nebo školní přijímací zkoušky) a na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku.  Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Důležitá informace !

Studium žáka na naší škole je studiem zpoplatněným v souladu s ustanovením par. 123 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Uhrazení ročního školného nebo stanovené zálohy na školné je nutné při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu.

K podpisu budou zákonní zástupci přijatého uchazeče / přijatý uchazeč pozváni nejpozději do 14 dnů od potvrzení jeho zájmu o studium odevzdáním zápisového lístku.

Školné lze po domluvě v individuálních případech hradit formou splátkového kalendáře. Škola nabízí zvýhodnění pro sociálně slabé žáky.

Obor Prodavač  - žáci přijatí ke studiu tohoto oboru od 1. 9. 2010 neplatí žádné školné. Od r. 2015 je obor v rámci projektu Globusu finančně podporovaný s garancí zaměstnání po ukončení studia  ! Výdělek žáka 3000,- a více měsíčně !!!