Moravská střední škola - Přijímací řízení

AKTUALITA

V sekci Dokumenty - Přijímací řízení je vyvěšeno poslední a aktuální Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení 2021-22 (z MŠMT).

Na naší škole se mění následující: 

- školní přijímací zkouška pro  obor Gastronomie a Obchodník se nekoná

- pro obor Ekonomika a podnikání se koná v jiném termínu, a to 5.5. 2021 online formou.

- výsledky přijetí žáků ke studiu bez ohledu, zda se hlásí na maturitní nebo učební obor, budou zveřejněny 19.5.2021, zápisové lístky lze pak odevzdat do 4.6. nejpozději

Na Úřední desce školy naleznete vždy aktuálně vyhlášená kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů. Pro školní rok 2021-22 budou platit jiná kritéria než v ostatních letech vzhledem k opatřením spojenými s epidemií Covid-19.

Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny tyto obory  (názvy podle ŠVP). 

Kritéria k přijetí najdete v sekci Dokumenty - Přijímací řízení 

Čtyřleté:

Tříleté:

NOVINKA ve studiu

Od 1. 9. 2021 bude mít každý žák v oboru Obchodník a Gastronomie na naší škole vykonat ve 3. ročníku závěrečnou učňovskou zkoušku v oboru Prodavač (Obchodník) a Kuchař-číšník (Gastronomie). Výsledek závěrečné zkoušky neovlivní ukončení studia žáka v tomto maturitním oboru maturitní zkouškou ve 4. ročníku.


Školné se platí najednou za školní rok (12 měsíců) při podpisu smlouvy. V individuálních případech lze domluvit splátkový kalendář. Celková částka je 0,- Kč u oboru Prodavač, 4.000,- pro obor Aranžér a Kuchař-číšník,  u oboru Obchodník 6.000,-; u oboru Gastronomie  7.500,- a u oborů výtvarných a Ekonomika  a podnikání pak 10.500.

Dny otevřených dveří:  pro výtvarné obory 25. a 26. 11. 2020, vždy od 14:00 do 17:00, pro všechny obory 10. 12. 2020  a 14. 1. 2021 vždy v době od 9:00 do 16:00. V době pandemie budou prezenční DOD nahrazeny online chatem. Novinka - Burzy škol online, budou se konat 14.12. 2020 a 20.1. 2021. 

Návštěva školy v jiný termín je možná po domluvě s vedením školy. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Informace o těchto kurzech naleznete aktuálně v sekci Dokumenty - Přijímací řízení a v Aktualitách.

Termíny přijímacího řízení:


Kritéria pro přijímací řízení a informace o předpokládaném počtu přijímaných žáků a volných místech po ukončení přijímacího řízení  najdete v sekci Dokumenty, Aktuality a Úřední deska. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení  pro výtvarné obory - do 31.10. 2020, pro ostatní obory pro I. kolo do 31.1. 2021.


Podmínky přijetí žáka ke studiu

Přihlášky ke studiu žák podává do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020, u ostatních oborů do 1. 3. 2021 ředitelce školy. Do případného II. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou podá zájemce přihlášku dle aktuálních informací zveřejněných v sekci Aktuality na webu školy..

Do tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem budou žáci přijímáni na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí přímo ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Do čtyřletého středního vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci s ukončeným základním vzděláním přijímáni na základě výsledků státní přijímací zkoušky (pro rok 2021-22 ale bude nahrazena školní přijímací zkouškou - ČJL a MA) a výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Zájemci o studium výtvarných oborů Grafický design a Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design budou přijímáni ke studiu na základě výsledků talentových zkoušek bez vykonání státní přijímací zkoušky.(nebo školní přijímací zkoušky) a na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku.  Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Důležitá informace !

Studium žáka na naší škole je studiem zpoplatněným v souladu s ustanovením par. 123 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Uhrazení ročního školného nebo stanovené zálohy na školné je nutné při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu.

K podpisu budou zákonní zástupci přijatého uchazeče / přijatý uchazeč pozváni nejpozději do 14 dnů od potvrzení jeho zájmu o studium odevzdáním zápisového lístku.

Školné lze po domluvě v individuálních případech hradit formou splátkového kalendáře. Škola nabízí zvýhodnění pro sociálně slabé žáky.

Obor Prodavač  - žáci přijatí ke studiu tohoto oboru od 1. 9. 2010 neplatí žádné školné. Od r. 2015 je obor v rámci projektu Globusu finančně podporovaný s garancí zaměstnání po ukončení studia  ! Výdělek žáka 3000,- a více měsíčně !!!