Funkce

Ředitelka školy
Mgr. et Bc. Jaroslava Spurná spurna@moravskastredni.cz 585 228 256
Asistentka vedení školy
Bc. Dagmar Gošová gosova@moravskastredni.cz 585 223 090
Hospodářka, personalistka
Jaroslava Mokrošová mokrosova@moravskastredni.cz 585 223 090
Vedoucí učitelka odborného výcviku
Ing. Karin Konzbulová konzbulova@moravskastredni.cz 585 228 257
Kontakt pro elektronickou komunikaci se školou
Moravská střední škola s.r.o. skola@moravskastredni.cz 585 223 090
Majitelka a jednatelka školy
Lenka Žižlavská zizlavska@moravskastredni.cz 585 223 090
Metodička prevence
Mgr. Vendula Rulcová rulcova@moravskastredni.cz 585 223 090
Pověřenec (GDPR)
Bc. Dagmar Gošová gosova@moravskastredni.cz 585 223 090
Předsedkyně Školské rady MSŠ
Ing. Pavlína Kebisová kebisova@moravskastredni.cz 585 223 090
Výchovná poradkyně
Mgr. Blanka Beranová beranova@moravskastredni.cz 585 223 090
Zástupce ředitelky školy a jednatel školy
Mgr. Jiří Žižlavský zizlavsky@moravskastredni.cz 585 223 090