Funkce

Ředitelka školy
Mgr. et Bc. Jaroslava Spurná spurna@moravskastredni.cz 585 228 256
Asistentka vedení školy
Bc. Dagmar Gošová gosova@moravskastredni.cz 585 223 090
Hospodářka, personalistka
Jaroslava Mokrošová mokrosova@moravskastredni.cz 585 223 090
Vedoucí učitelka odborného výcviku
Bc. Kateřina Grygarová grygarova@moravskastredni.cz 585 228 257
Kontakt pro elektronickou komunikaci se školou
Moravská střední škola s.r.o. skola@moravskastredni.cz 585 223 090
Majitelka a jednatelka školy
Lenka Žižlavská zizlavska@moravskastredni.cz 585 223 090
Metodička prevence
Mgr. Petra Kozáková kozakova@moravskastredni.cz 585 223 090
Pověřenec (GDPR)
Bc. Dagmar Gošová gosova@moravskastredni.cz 585 223 090
Předsedkyně školské rady
Mgr. Petra Kozáková kozakova@moravskastredni.cz 585 223 090
Školní poradenské pracoviště - VP, MPP, PSY
Školní poradenské pracoviště spp@moravskastredni.cz 585 223 090
Školní psycholožka
Mgr. Kristýna Czuczor czuczor@moravskastredni.cz 602 101 162
Výchovná poradkyně
Mgr. Blanka Beranová beranova@moravskastredni.cz 585 223 090
Zástupce ředitelky školy a jednatel školy
Mgr. Jiří Žižlavský zizlavsky@moravskastredni.cz 585 223 090