Otázky a odpovědi

Reagovat

1
1

Předměty maturitní zkoušky 28. 3. 2009 19:44

od: Roman Černík

Vážená paní ředitelko, z jakých předmětů skládají Vaši studenti maturitní zkoušku? Děkuji za odpověď Černík Roman

28. 3. 2009 19:44

od: Ředitelka školy

Dobrý den, organizace maturitní zkoušky je podrobně popsaná na stránkách www.msmt.cz a www.cermat.cz. Naši první maturanti po 4 letech budou již maturovat v souladu s novým školským zákonem, tj. budou skládat novou maturitu ze dvou částí a) státní b) profilové. Ve státní části skládají zkoušku z českého jazyka, cizího jazyka a volitelného třetího předmětu - matematiky,společenskovědního základu,informační technologie, dějin výtvarné kultury ( názvy volitelných předmětů uvádím možná trošku odlišně od schválené verze, nicméně jde o stále stejné předměty). Do roku 2012 bude maturita z cizího jazyka alternována s matematikou a třetí povinně volitelný předmět se plně objeví u maturit ve státní části až od r.2013. V profilové části pak bude maturant skládat zkoušky podle zaměření své školy, u nás obchodník z odborných předmětů účetnictví, zbožíznalství, ekonomiky a obchodního provozu a z odborného výcviku, kuchař nebo číšník zase z odborných gastro předmětů a odborného výcviku, absolvent propagačního výtvarnictví bude skládat zkoušku z odborných předmětů a praktickou zkoušku ( samostaný projekt, práci apod.) Žák si může v profilové části navíc volit ještě další nepovinné zkoušky podle svých schopností, potřeb pro další studium/pracovní uplatnění, ale to si myslím, že nebude masový jev.Z pozdravem ŘŠ.