Tiskopisy

COVID19-okresy_-_VZOR-Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_20210227.docx

14 kB
Přihláška na pripravny kurz k talentové zkoušce - výtvarné obory.doc

52 kB
Přihláška na SŠ_obory s talentovou zkouškou.pdf

139 kB
Uvolnění z výuky ve školním roce_nezletilý žák.doc

58 kB
Uvolnění z výuky ve školním roce_zletilý žák.doc

58 kB
Uznání dosaženého vzdělani _ zletilý žák.doc

29 kB
Uznání dosaženého vzdělání_ zák.zástupce.doc

29 kB
Vysvětlivky k vyplnění přihlášek ke studiu.pdf

276 kB
Zohlednění ve výuce - individuální termíny_nezletilý žák.doc

57 kB
Zohlednění ve výuce - individuální termíny_zletilý žák.doc

56 kB

Nový formulář přihlášky k MZ - platný od 2020-21

58 kB

Prohlášení k neexistenci příznaků Covid - 19 pro vstup do školy

269 kB

Přihláška k závěrečné zkoušce (pro držitele profesních kvalifikací podle zák. 179/2006)

52 kB

Přihláška ke studiu ve střední škole - denní forma

75 kB

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy s lékařským posudkem

52 kB