Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Vybavení školy

Kmenové učebny

Jsou zařízené moderním nastavitelným školním nábytkem, úložnými prostory, keramickými tabulemi a audio-video technikou, v 5 z nich je instalována interaktivní tabule Smart Board, ve třech 3M Interactive systém, ve všech učebnách je dataprojektor s ozvučením. Ve všech učebnách i prostorách školy je také  přístup na internet - připojení Wi-Fi.

Jazyková učebna

Učebna s moderním vybavením jako jsou Chromebooky, Smart Board, dataprojektor, výukové PC programy, jazykové časopisy a knihy, odborné publikace pro výuku jazyků, nástěnné mapy.

Dvě klimatizované počítačové učebny

každá s 23 novými PC, dataprojektory a plátny, řadou výukových PC programů pro různé odborné i všeobecně vzdělávací předměty. Všechna PC pracoviště školy mají připojení k internetu. 

Klimatizovaná speciální učebna pro výuku počítačové grafiky

každé z 17 pracovišť je osazeno novými  výkonnými grafickými počítači a grafickými tablety. Pro výuku výtvarných oborů škola používá řadu programů - Adobe Creative Cloud, dále programy pro výuku 2D a 3D - program Cinema 4D, dále Rhinoceros, Archi CAD, pro obor Aranžér je využíván Corel Draw. 

Ateliéry
pro výtvarné obory škola disponuje speciálními učebnami - ateliéry kresby a malby s malířskými stojany, stoly pro výtvarnou výchovu, ateliéry navrhování s pracovními stoly a zařízením pro navrhování, modelování a další techniky, škola pro výtvarné obory průběžně stále zlepšuje materiálně technické zázemí. Kmenové a odborné učebny pro výtvarné obory jsou soustředěny ve 2. a 3. a  částečně v 7.patře školy.

Grafické studio a fotoateliér
obsahuje  soustavu speciálního plotru a tiskárny i pro velkoplošný tisk, moderní výkonné PC s 25´monitory pro počítačovou grafiku a práci s fotografií, počítač  Apple IMac pro práci s videem, videokamery, digitální fotoaparáty vyšší kategorie pro výuku fotografování a řadu dalšího vybavení.

Speciální učebny pro praktické vyučování

cvičná kuchyň s konvektomatem v profi nerez provedení sloužící pro výuku oborů kuchař i k praktické přípravě spolupracujících firem Silex nebo Olkulis nebo odborné workshopy, učebna stolničení s potřebným vybavením pro kvalitní výuku  oboru číšník-barman, učebnu pro obor Prodavač a 2  učebny s cvičnými výlohami a vitrínami pro výuku oboru Aranžér.

Fitsál

vznikl v roce 2009 pro výuku tělesné výchovy. Kromě tělocvičny v DDM, kterou škola na základě spolupráce s Domem dětí a mládeže v Olomouci využívá pro některé tělocvičné aktivity, je do fitsálu soustředěna veškerá výuka TV.         

Kabinety učitelů

Zařízeny pro 2 - 4 osoby, každý vyučující má k dispozici svůj notebook nebo PC. Pro výuku, ať interaktivní nebo klasickou, má každý vyučující přístup k internetu, má k dispozici výukové PC nebo video programy a další potřebné materiály v rozsahu, které potřebuje a které si stanoví.